Ekomloven

Ekomlovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjons-tjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

Ekomloven gjelder virksomhet knyttet til elektronisk kommunikasjon og tilhørende utstyr. Forvaltning og bruk av det elektromagnetiske frekvensspekteret og nummer, navn og adresser er omfattet. Det samme gjelder all utstråling av elektromagnetiske bølger fra elektronisk kommunikasjon og all utilsiktet utstråling av elektromagnetiske bølger som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Innholdstjenester som faktureres sammen med den elektroniske kommunikasjonstjenesten, omfattes.

Målgruppe
Tele- og datapersonell, elektropersonell, rådgivende ingeniører og annet teknisk personell.

Kursinnhold

  • Ekomloven
  • Gjeldende forskrifter
  • Oppbygging av normer – terminologi
  • Infrastruktur, planlegging og installasjon
  • Autorisasjonskrav
  • Ansvarsforhold
  • Dokumentasjon

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Start typing and press Enter to search