Chat with us, powered by LiveChat

Maskinsikkerhet – Grunnkurs

Webinar

Maskiner skal være bygget i henhold til det europeiske maskindirektivet slik at sikkerheten
ivaretas. Men også andre forskrifter gjelder for virksomheter som skal bruke og vedlikeholde
maskiner.

Vårt kurs gir en oversikt i regler og metoder for å oppnå maskinsikkerhet. Metoder for
vurdering av fare og risiko blir gjennomgått, og vi lærer hvordan dokumentere og verifisere
maskinsikkerhet.

Kurset gjennomføres som nettbasert fjernundervisning over to halve dager – fra kl 12.00 til
15.00. I mellomperioden jobber du med oppgaver til de temaene vi gjennomgår.

Maskinsikkerhet tilbys både som klasseromskurs og bedriftsinternt kurs på forespørsel. Kurset
kan også gjennomføres som heldagskurs.

Temaer for kurset

  • Europeisk og norsk regelverk for maskiner (maskindirektivet m.m.)
  • Vurdering av fare og risiko
  • Metoder for å oppnå maskinsikkerhet
  • Klassifisering av sikkerhet (SIL og PL)
  • Krav til dokumentasjon
  • CE-merking og erklæring om samsvar

Varighet
Seks timer over to kursdager (tre timer per dag)
Nettbaserte oppgaver i mellomperioden

Pris
Kr 4.700 pr deltaker

Kursdato:

4. og 11. november 2021
( Kurset er delt over to dager a 3 timer)

Kl 12.00-15.00 begge dager

Skriv inn og trykk enter for å søke