Chat with us, powered by LiveChat

Internkontroll elektro kurs – 1 dag

Det stilles store krav til kompetanse og analytiske evner for de som gjennomfører periodisk verifikasjon av elektriske anlegg, og god kjennskap til gamle og nye normer/forskrifter. En el-kontrollør må også kunne begrunne anbefalinger om utskifting der hvor det elektriske anlegget er modent for oppgraderinger og være en god el-sikkerhets rådgiver for kunde.

Målgruppe
El-kontrollører, installatører, saksbehandlere og service-montører.

Mål med kurset
Å gi el-kontrollører økt trygghet, faglig tyngde og bedre effektivitet i en krevende hverdag, gjennom å se på faktiske avvik i elektriske anlegg, hvordan disse bør defineres i forhold til anvendt norm og forskrift, og hvordan de bør klassifiseres. Det vil også bli drøftet eksempler på typiske avvik som noen el-kontrollører overser, og avvik som ikke egentlig er avvik.

Følgene emner blir gjennomgått, med utgangspunkt i deltagernes bakgrunn og erfaring:

  • Hva IK-elektro egentlig handler om
  • Hvilke krav stilles til en el-kontrollør?
  • Historikk FEA, FEB, FEL og NEK 400
  • Typiske avvik
  • Spesielle avvik
  • Avvik som ikke egentlig er avvik
  • Vanlige svakheter i eldre anlegg og anbefalinger om oppgradering
  • Gode rutiner for en effektiv kontroll
  • Diskusjon og erfaringsutveksling

Varighet
6 timer

Ønsker du Internkontroll elektro kurs internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke

Prosjektadministrasjon