Chat with us, powered by LiveChat

Kontraktsutfordringer i koronavirusets tid
– force majeure og avtalerevisjon

Gratis webinar!

Dato: 9. juni 2020
Tid: Kl 09.00 – 10.00

Koronaviruset har konsekvenser for virksomheter i hele verden. Utviklingen tilsier at disse ikke vil avta i nærmeste fremtid. Forsinket levering av varer og tjenester, økte kostnader som følge av myndighetspålegg, vil påvirke næringsvirksomheter på ulike måter.

Vi inviterer til et webinar sammen med vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Selmer hvor vi ser nærmere på ulike rettslige problemstillinger knyttet til dette. Hvilke forholdsregler må tas i forhold til eksisterende og nye forpliktelser? Koronaviruset vil for kontrakter som inngås i dag være en kjent risiko, hvordan skal dette vurderes i forhold til force majeure og hvordan bør norske virksomheter håndtere dette? Selmer stiller med advokater som er eksperter på kontraktsrett og de rettslige konsekvensene av koronaviruset. Det vil bli avsatt tid til spørsmål på slutten av webinaret.

Vi vil blant annet belyse følgende tema:

  • Kontraktsstyring – hvordan bevare rettslige posisjoner og håndtere konsekvensene av koronaviruset i eksisterende kontraktsforhold?
  • Myndighetspålegg – hvordan påvirker de kontrakter?
  • Nye kontrakter – forholdet til force majeure og konkret avtaleregulering
  • Internasjonale kontraktsforhold – særlige forholdsregler
  • Forhåndsbetalte varer og tjenester – hvordan sikre mot tap?
  • Avtalerevisjon mellom profesjonelle parter – er det mulig?

Webinaret vil bli avholdt på Mircosoft Teams, og link til oppkobling vil bli sendt ut til samtlige påmeldte i forkant.

Skriv inn og trykk enter for å søke