Maskindirektivet

Formål med kurset
Gi innsikt i relevant maskinregelverk, valg av gode løsninger, samt sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført. Kurset vil videre behandle ulikt regelverk for maskiner, elektrisk utstyr, installasjoner og grensesnitt mellom disse.

Innhold

  • EU-direktiver, forskrifter og normer
  • Ansvarsforhold og grensesnitt for ansvar
  • NEK EN 60 204-1 Maskinsikkerhet, maskiners elektriske utrustning.
  • Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner
  • Krav til kvalifikasjoner

Målgruppe
Industribedrifter, elektroentreprenører, automatikere og automatikkmekanikere, saksbehandlere, elektrofagarbeidere,
rådgivende entreprenører elektro og VVS, ventilasjons- og kuldeentreprenører, tavlebyggere, maskinprodusenter og
leverandører samt brukere og mottakere av maskiner.

Varighet
4 timer

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Start typing and press Enter to search