Chat with us, powered by LiveChat

Maskinsikkerhet – Grunnkurs industri

Webinar

De fleste industrielle anlegg har en kombinasjon av gammelt og nytt utstyr i sin maskinpark.
Ofte må maskiner moderniseres eller bygges om. Noen bygger nye maskiner selv, eller
importerer fra utlandet. Maskiner skal vedlikeholdes, repareres og holdes i drift.

Maskinsikkerhet ivaretas først og fremst gjennom krav i det europeiske maskindirektivet. Men
også andre forskrifter gjelder for virksomheter som skal bruke og vedlikeholde maskiner.

Vårt kurs gir en oversikt over regler og metoder for å oppnå maskinsikkerhet. Metoder for
vurdering av fare og risiko blir gjennomgått, samt hvordan du dokumenterer og verifiserer
sikkerheten.

Kurset gjennomføres som nettbasert fjernundervisning over to halve dager. I mellomperioden
jobber du med oppgaver på nett, samt en prosjektoppgave som du leverer inn og får
tilbakemelding på fra instruktør.

Kurset tilbys også som klasseromskurs og bedriftsinternt kurs på forespørsel, og kan da også
gjennomføres som heldagskurs.

Temaer for kurset

  • Europeisk og norsk regelverk for nye og gamle maskiner
  • Regelverk ved ombygging av maskiner
  • Vurdering av fare og risiko
  • Metoder for å oppnå maskinsikkerhet
  • Klassifisering av sikkerhet (SIL og PL)
  • Krav til dokumentasjon
  • CE-merking og erklæring om samsvar
  • Drift og vedlikehold av maskiner

Varighet
Åtte timer over to kursdager (fire timer per dag)
Nettbaserte oppgaver og prosjektoppgave med tilbakemelding fra instruktør i
mellomperioden.

Pris
Kr 5.500 pr deltaker

Kursdato:

Kursets varighet er 8 timer over 2 kursdager (4 timer per dag )

24. og 31. august 2021 kl 12.00 – 15.00

19. og 26. oktober 2021 kl 12.00 – 15.00

Skriv inn og trykk enter for å søke