Chat with us, powered by LiveChat

Maskinsikkerhet og elektriske anlegg på maskiner

Webinar

Maskiner skal være bygget i henhold til det europeiske maskindirektivet slik at sikkerheten
ivaretas. Ikke all sikkerhet kan ivaretas gjennom mekanisk konstruksjon, og vi må derfor
installere elektriske sikkerhetssystemer som nødstoppkretser, dørbrytere og lysgitter i tillegg.
Vi kaller dette for «funksjonell sikkerhet», og regelverket stiller strenge krav til denne type
systemer.

Kurset tar for seg maskindirektivet og annet regelverk gjeldende for virksomheter som bruker
og vedlikeholder maskiner. Metoder for vurdering av farer og risiko blir gjennomgått, samt
hvordan vi dokumenterer og verifiserer sikkerheten til maskiner. Kurset fokuserer spesielt på
planlegging, utførelse og verifikasjon av elektriske installasjoner. I tillegg til
sikkerhetssystemer, gjennomgås også regelverk for ordinære elektriske installasjoner på
maskiner.

Kurset gjennomføres som nettbasert fjernundervisning over to kursdager. I mellomperioden
jobber du med oppgaver på nett, samt en prosjektoppgave som du leverer inn og får
tilbakemelding på fra instruktør.

Kurset tilbys også som klasseromskurs og bedriftsinternt kurs på forespørsel.

Temaer for kurset

  • Europeisk og norsk regelverk for maskiner
  • Vurdering av farer og risiko
  • Metoder for å oppnå maskinsikkerhet
  • Klassifisering av sikkerhet (SIL og PL)
  • Planlegging, utførelse og verifikasjon av elektriske installasjoner
  • Norm for elektriske anlegg på maskiner (NEK-EN-60204-1)
  • Krav til kvalifikasjoner ved arbeid i elektriske anlegg på maskiner
  • Krav til dokumentasjon
  • CE-merking og erklæring om samsvar

Varighet
2 kursdager (7,5 timer per dag)
Nettbaserte oppgaver og prosjektoppgave med tilbakemelding fra instruktør i
mellomperioden.

Pris
Kr 7.800 pr deltaker

Kursdato:

Kursets varighet er 2 dager med en mellomperiode for oppgaver.

2. og 9. september kl 09.00 – 15.30

16. og 23. november kl 09.00 – 15.30

Skriv inn og trykk enter for å søke