NEK 400:2018 – oppdateringen

Hvert 4. år revideres deler av NEK 400 for å tilpasses internasjonale normer og de behov som berørte bransjer har til en god og dekkende norm for elektriske installasjoner. Dessuten setter den teknologiske utviklingen og brukerne av den, krav til at elektriske installasjoner skal levere stabil strøm uansett hvilket utstyr som kobles til.

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Tema

  •  De viktigste endringene i forhold til NEK 400:2014
  •  Grunnleggende definisjoner
  •  Solcelleanlegg, hvilke normkrav gjelder nå?
  •  El-bil installasjoner
  •  Hovedutjevningsforbindelser, hva skal som et minimum utjevnes?
  •  823/Boliginstallasjoner
  •  Grensesnitt opp mot NEK 399
  •  Hvordan oppnå beskyttelse mot elektrisk sjokk?
  • Verifikasjon og riktig bruk av målemetoder

Skriv inn og trykk enter for å søke