Praktisk Elektrotermografi

Grunnleggende kurs i elektrotermografi hvor kameraoperatøren etter avsluttet kurs skal beherske bruken av termisk kamera, oppdage termiske avvik i elektriske anlegg og lagre disse for dokumentasjon.

Deltageren skal få praktisk kjennskap til vanlige feil i elektriske anlegg og rapportering iht. standarder. Det blir satt av litt tid til diskusjoner rundt egne problemstillinger.

Dette er et kurs som egner seg for alle som skal jobbe med, eller har tenkt å jobbe med elektrotermografi.

Følgende temaer blir gjennomgått i løpet av kurset:

IR – fysikk

  • Emissivitet
  • Refleksjon
  • Tilsynelatende temperatur

Praktisk kameratrening

  • Gjennomgang av kameramenyer m/vekt på måleinnstillinger
  • Termisk fokusering
  • Valg av palett
  • Lagring av bilder
  • Overføre bilder fra kamera til PC
  • Organisere bildekataloger på PC
  • Generere en rapport*

Alle deltagerne får en rapportmal i word som vil bli gjennomgått på kurset.

Forkunnskaper
Ingen forkunnskap er nødvendig.

Varighet
7 timer.

Målgruppe
Elektrikere, vaktmestere, driftspersonell.

Start typing and press Enter to search