Chat with us, powered by LiveChat

Prosjektadministrasjon og koordinering

Ønsker du å effektivisere prosjektarbeidet? Og få bedre oversikt og kontroll? Et kurs rettet mot elektro-bransjen.


Kurset er for deg som er involvert i ett eller flere prosjekter. Vi ønsker å gi deg konkrete arbeidsmetoder og teknikker, som gjør at du får bedre oversikt over prosjektene.

Bakgrunn
Prosjekter mislykkes ofte pga mangelfull koordinering og kontroll. At ulike faggrupper må vente på hverandre fører gjerne til sløsing av tid og reduserer lønnsomheten. Hvordan kan du du unngå slakk og bedre leveransen? Kurset gir deg innspill på hvordan du håndterer disse viktige temaene.

Prosjektkoordinatoren holder gjerne i mange tråder. Og deltakerne i prosjektet er avhengig av ditt overblikk. Derfor er planlegging, arbeidsmetodikk og effektivitet viktige tema på kurset.

I prosjektets gjennomføringsfase er det ikke uvanlig at det fremkommer nye behov og ønsker om endringer og tillegg. Å takle endringer uten å miste styringen er viktig. Kurset gir deg gode verktøy for å lykkes.

Tema på kurset

Dag 1

 • Hva er et godt prosjekt
 • Hva vektlegger oppdragsgiver på byggeplassen
 • Hvordan dele prosjektet inn i faser og arbeidspakker
 • Hvordan benytte milepælsplan
 • Hvordan ha oversikt over tilgjengelige ressurser
 • Hvordan lage en fremdriftsplan som virker i praksis
 • Dilemma mellom tid, kost og kvalitet
 • Fallgruver som ødelegger et godt økonomisk bidrag i prosjektet

Dag 2

 • Hvordan håndtere endringer og avvik underveis
 • Hvordan takle vanskelige personer og situasjoner
 • Hvordan bidra til godt samarbeidsklima i prosjektet
 • Hva må du må legge vekt på for å bli tydelig i rollen som administrator
 • Ulike påvirkningsteknikker som får folk til å like deg og som gjør at du får gjennomslagskraft for dine synspunkter
 • Bli kjent med dine egne styrker, svakheter og muligheter i administratorrollen

Kursholder er Sverre Gjestrum, han har 20 års erfaring med å hjelpe ledere i entreprenørbransjen med å ta ut sitt potensial. Han får gjennomgående meget gode tilbakemeldinger.

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke