Skap merverdi for deg og dine kunder

I hvilken grad kan du øke omsetningen når du er ute på oppdrag? Hva vil det bety for kunden at du gir gode råd? Og hva vil det bety for mersalget? Mange elektrikere opplever usikkerhet rundt mersalg, og er redd for å være for påtrengende. Samtidig viser undersøkelser at de mest fornøyde kundene er de som handler mest. I dette kurset lærer du hvordan du på en enkel måte kan øke mersalet og samtidig få mer fornøyde kunder!

Målsetning
Økt bevissthet omkring verdien av mersalg både for kunden og bedriften. Du skal etter kurset forstå, og kunne praktisere enkle teknikker for kundeforståelse og mersalg. Gjennom kurset lærer du også gode kommunikasjonsteknikker, til bruk både i -og utenfor jobben.
Kurset gir deg konkrete verktøy og innspill til hvordan du på en god måte kan bidra til mer tilfredse kunder, og økt omsetning for bedriften.

Kurset går over 2 x 1 dag, med følgende innhold:

Salgskommunikasjon og kundeforståelse

 • Hvordan forstå- og kommunisere med ulike kundetyper
 • Kommunikasjonsteknikk
 • Salgsteknikk
  • Hvordan stille de riktige spørsmålene slik at kunden ønsker å kjøpe mer, evt. bedre løsninger og/eller alternativer
  • Hvordan be om en beslutning
  • Motivasjon til å jobbe med mersalg!
  • Individuell kundebehandling
  • Salg = Service
  • Ulike salgsteknikker og salgsstrategier
  • Hvordan selge mer til dine kunder på en slik måte at kunden opplever dette som bedre service
  • Avklaring av ulike løsningers fordeler og nytteverdi
  • Innvendingsbehandling

Motivasjon og selvtillit

Motivasjon til å jobbe med mersalg!

Foredragsholder: Paal Rye-Holmboe
Paal Rye-Holmboe har over 25 års erfaring innen salg og salgsledelse. Paal har bla. jobbet som Seniorrådgiver med ansvar for kompetanseutvikling i Telenor Mobils distribusjonsapparat både internt og eksternt. Han har utviklet og holdt kurs innen produkter/tjenester, salg B2B og B2C, samt butikkdrift.

Paals engasjement og entusiasme gjør han unik som instruktør og foredragsholder, ikke minst i forhold til å beholde deltagernes oppmerksomhet og deltagelse. Hans evne til å kombinere tungt lærestoff med en god porsjon humor har gjort ham til en ettertraktet og populær kurs- og foredragsholder.

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skap merverdi for deg og dine kunder

Start typing and press Enter to search

NEK 400:2014