Chat with us, powered by LiveChat

Solcelleinstallasjoner PV pro – Sunstyle

PV pro Sunstyle er et kurs for deg som ønsker å bygge en forståelse for hva som kreves for å levere et ferdig solcelletak med Sunstyle solcelletakstein. Kurset gir en forståelse for hvordan et solcellesystem skal komponeres, dimensjoneres og installeres.

I første del av kurset fokuseres det på praktisk teori. Hvordan et anlegg er satt sammen, hvordan solcellene fungerer og prosjektering av et anlegg.

I andre del av kurset har vi fokus på det praktiske ved montasje av solcelleanlegg og montasje av solcelletakstein på rigger som gir innsikt i hvordan det er å arbeide på ekte tak. Du vil få en innføring i prosessen, fra befaring til leveranse av ferdig system.

PV pro gir en installatør et svært godt grunnlag for å raskt komme i gang med solcelleinstallasjoner av høy kvalitet.

Dag 1 – Teoretisk

 • Solceller, hvordan fungerer de?
 • Komponenter til solcelleanlegg
  • Solcellen
  • Vekselretteren
  • Festesystem
 • Prosjektering fra A til Å
 • Oppgaver

Dag 2 – praktisk montasje

I del to av kurset fokuseres det på montasje av solcelletakstein med temaer som prosjektgjennomføring, logistikk på byggeplass, sikkerhet, installasjon og minimering av feil. PV pro gir en installatør et svært godt grunnlag for å raskt komme i gang med leveranser av høy kvalitet uten reklamasjoner.

Store deler av dag to foregår utendørs på rigger. Her øver vi på å montere solcelletakstein på et standard undertak. Vi har med oss erfarne installatører fra Solpluss AS og Nortekk AS som har lang erfaring med montasje av solcelleanlegg og entreprenørvirksomhet. De vil geleide deg gjennom dagen og sørge for best mulig kunnskapsoverføring.

 • Sikkerhet
  • Planlegging og oppmåling
  • Bevegelse på tak
  • Løfting
  • Lekting og gjennomføringer
  • Tidsbruk og arbeidsfordeling
  • Blikkenslagerarbeid
  • Regelverk for arbeid i høyden
 • Logistikk
 • Snølast/Isolasjonssvikt
 • Punktlast og distribuert last
 • Snøhåndtering/måking

Deler av kurset foregår med praktisk montasje utendørs på rigger. Du må derfor sørge å ha med bekledning til montasje utendørs.

Kurs i installasjon av solcelleanlegg for alle som ønsker å lære om praktiske og teoretiske aspekter rundt solceller og solcelleinstallasjoner.

Varighet
2 dager – kl 09.00-16.00

Instruktør
Kristoffer T. Strømmen, Teknisk sjef, Zolw AS
Espen Nymark Brown, Prosjektleder, Nortekk AS
Frode Lindmo, Daglig leder Zolw AS

Er det noe du lurer på, trykk her og fyll i kontaktskjemaet.

Solcelleinstallasjoner PV pro

Se kurset Solcelleinstallasjoner PV pro for montasje av vanlige solcellepaneler.

Solcelleinstallasjoner PV basic

Dersom du ikke har behov for opplæring i praktisk montasje, men kun ønsker en generell forståelse for fotovoltaisk solenergi, anbefaler vi kurset PV Basic.

Skriv inn og trykk enter for å søke

Installasjon av et solcelleanlegg