Chat with us, powered by LiveChat

Solcelleinstallasjoner PV pro – Sunstyle

PV pro Sunstyle er et kurs for deg som ønsker å bygge en forståelse for hva som kreves for å levere et ferdig solcelletak med Sunstyle solcelletakstein. Kurset gir en forståelse for hvordan et solcellesystem skal komponeres, dimensjoneres og installeres.

Du lærer også hvilke tekniske krav som stilles til installasjon, med medfølgende ansvar og dokumentasjon.

Etter endt kurs vil du ha en dypere forståelse for markedet for solcellesystemer i internasjonal sammenheng og i Norge. Kurset vil gi en pekepinn på hvordan markedet er forventet å utvikle seg, og hvordan interesserte aktører kan være med på kapre en del av kaken på 114 milliarder kroner som det forventes at det skal installeres for i Norge de kommende årene.

Første del består av montasje av solcelletakstein på rigger som gir innsikt i hvordan det er å arbeide på ekte tak. Du vil få en innføring i prosessen, fra befaring til leveranse av ferdig system.

Andre del av kurset tar for seg en introduksjon til solcellemarkedet, potensialet i markedet og teori om krav til prosjektering og dokumentasjon.

Dag 1 – praktisk montasje

I del to av kurset fokuseres det på montasje av solcelletakstein med temaer som prosjektgjennomføring, logistikk på byggeplass, sikkerhet, installasjon og minimering av feil. PV pro gir en installatør et svært godt grunnlag for å raskt komme i gang med leveranser av høy kvalitet uten reklamasjoner.

Store deler av dag to foregår utendørs på rigger. Her øver vi på å montere solcelletakstein på et standard undertak. Vi har med oss erfarne installatører fra Solpluss AS og Nortekk AS som har lang erfaring med montasje av solcelleanlegg og entreprenørvirksomhet. De vil geleide deg gjennom dagen og sørge for best mulig kunnskapsoverføring.

 • Sikkerhet
  • Planlegging og oppmåling
  • Bevegelse på tak
  • Løfting
  • Lekting og gjennomføringer
  • Tidsbruk og arbeidsfordeling
  • Blikkenslagerarbeid
  • Regelverk for arbeid i høyden
 • Logistikk
 • Snølast/Isolasjonssvikt
 • Punktlast og distribuert last
 • Snøhåndtering/måking

Dag 2 – teoretisk

 • Markedet
 • Solcellen
 • Vekselretteren
 • Prosessen med å bygge et solcellesystem
 • Grenseflater
 • Rammebetingelser
 • Dokumentasjon
 • ASTM E2908:12
 • Glassfasader
 • Søknad, plusskunde
 • Søknad sertifikater
 • PBL byggesøknad
 • Batterisystem

Deler av kurset foregår med praktisk montasje utendørs på rigger. Du må derfor sørge å ha med bekledning til montasje utendørs.

Målgruppe

Taktekkere, blikkenslagere, tømrere, ektroinstallatører, bygningseiere, beslutningstakere, arkitekter, byggingeniører, entreprenører mm.

Instruktør

Espen Brown, Nortekk AS
Frode Lindmo, Daglig leder Zolw AS
Kristoffer T. Strømmen, Teknisk sjef, Zolw AS

Varighet

2 dager

Solcelleinstallasjoner PV pro

Se kurset Solcelleinstallasjoner PV pro for montasje av vanlige solcellepaneler.

Solcelleinstallasjoner PV basic

Dersom du ikke har behov for opplæring i praktisk montasje, men kun ønsker en generell forståelse for fotovoltaisk solenergi, anbefaler vi kurset PV Basic.

Kommende kurs:

10. – 11. mars 2020
24. – 25. mars 2020

Skriv inn og trykk enter for å søke

Installasjon av et solcelleanlegg