Solcelleinstallasjoner – PV pro

Solcelleinstallasjoner – PV pro

Kommende kurs:

07. – 08. mai 2019 – Gardermoen – Fullt

28. – 29. mai 2019 – Gardermoen – Fullt

10. – 11. september 2019 – Gardermoen – Ledige plasser

24. – 25. september 2019 – Gardermoen – Ledige plasser 

  

PV pro er et kurs for deg som ønsker å bygge en forståelse for hva som kreves for å levere et ferdig solcellesystem. Kurset gir en forståelse for hvordan et solcellesystem skal komponeres, dimensjoneres og installeres.

Du lærer også hvilke tekniske krav som stilles til installasjon, med medfølgende ansvar og dokumentasjon.

Etter endt kurs vil du ha en dypere forståelse for markedet for solcellesystemer i internasjonal sammenheng og i Norge. Kurset vil gi en pekepinn på hvordan markedet er forventet å utvikle seg, og hvordan interesserte aktører kan være med på kapre en del av kaken på 114 milliarder kroner som det forventes at det skal installeres for i Norge de kommende årene.

Første del av kurset tar for seg en introduksjon til solcellemarkedet, potensialet i markedet og teori om krav til prosjektering og dokumentasjon.

Andre del består av montasje av solcellepaneler på rigger som gir innsikt i hvordan det er å arbeide på ekte tak. Du vil få en innføring i prosessen, fra befaring til leveranse av ferdig system.

Dag 1 – teoretisk

 • Markedet
 • Solcellen
 • Vekselretteren
 • Prosessen med å bygge et solcellesystem
 • Grenseflater
 • Rammebetingelser
 • Dokumentasjon
 • ASTM E2908:12
 • Glassfasader
 • Søknad, plusskunde
 • Søknad sertifikater
 • PBL byggesøknad
 • Batterisystem

Dag 2 – praktisk montasje

I del to av kurset fokuseres det på montasje av solcelleanlegg med temaer som prosjektgjennomføring, logistikk på byggeplass, sikkerhet, installasjon og minimering av feil. PV pro gir en installatør et svært godt grunnlag for å raskt komme i gang med leveranser av høy kvalitet uten reklamasjoner.

Store deler av dag to foregår utendørs på rigger. Her øver vi på å montere solcellepaneler på fire vanlige typer tak. Vi har med oss erfarne installatører fra Solpluss AS som har lang erfaring med montasje av solcelleanlegg og entreprenørvirksomhet. De vil geleide deg gjennom dagen og sørge for best mulig kunnskapsoverføring.

 • Sikkerhet
  • Bevegelse på tak
  • Løfting
  • Regelverk for arbeid i høyden
 • Logistikk
 • Snølast/Isolasjonssvikt
 • Punktlast og distribuert last
 • Snøhåndtering/måking

Deler av kurset foregår med praktisk montasje utendørs på rigger. Du må derfor sørge å ha med bekledning til montasje utendørs.

Målgruppe
Alle som ønsker å lære om praktiske og teoretiske aspekter rundt solceller og solcelleinstallasjoner.

Instruktør
Per Lindberg, Multiconsult
Frode Lindmo, Solpluss AS

Varighet
2 dager

Til våre kunder som deltar på PV pro kurs:

Solar ønsker i samarbeid med Solpluss AS å tilby oppfølging/bistand på prosjekter i etterkant av kurset.

Vi kan tilby følgende:

 • Praktisk bistand i form av prosjekteringshjelp og/eller installasjonshjelp
 • Hjelp på prosjekter av en erfaren installatør som blir med ut på anlegget for å vise hvordan installasjonen skal gjennomføres
 • Opplæring ved å sende en ansatt ut på en installasjon for Solpluss
 • Prosjektering av anlegg og ved behov være med på å utforme et prisforslag

Er dette av interesse, ta kontakt med oss for priser og mer informasjon.
Tilbudet vil også bli gitt på kursdagen.

Dersom du ikke har behov for opplæring i praktisk montasje, men kun ønsker en generell forståelse for fotovoltaisk solenergi, anbefaler vi kurset PV Basic.

Har du noen spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Skriv inn og trykk enter for å søke