Chat with us, powered by LiveChat

Webinar – BAS kurs

Kurs over 3 moduler fordelt på 3 uker


Kurset skal hjelpe deltakerne til å kunne mestre rollen som BAS. Bruk av KPI’er (Key Performance Indicator) er et begrep som mange virksomheter bruker.
Vi vil synligjøre hvordan bruk av KPI’er kan benyttes i bas-rollen og hvordan dette kan drive økonomien positivt i prosjektene.

Hovedoppgavene og utfordringene i bas-rollen er vektlagt, og hvordan god planlegging/prosjektstyring er viktig i hverdagen til en bas. Vi har valgt å balansere kurset med gruppeoppgaver der deltakerne vil bli utfordret som enkeltpersoner; men også i team for å hjelpe dem til å se seg selv i rollen som ledere.

Etter endt kurs skal deltakerne ha blitt bevisstgjort rollen som bas, hvilke elementer som påvirker økonomien i prosjektene, hvordan de i rollen som bas leder bas-teamene og viktigheten av motivasjon og kommunikasjon både mot prosjektleder og mot bas-teamet/ene.

Vi ønsker å rette kurset til de som er helt uten erfaring som baser, baser med erfaring og prosjektledere siden erfaringsdeling også er en viktig side av det å delta på kurs.

Vi deler også kursgruppen inn i breakout-rooms på Zoom ved gruppearbeid, hvor kursholder besøker de forskjellige grupperommene og forklarer og diskuterer med de forskjellige gruppene hvordan de løser oppgavene. Det vil være en gruppeoppgave pr modul. Man kan velge å kjøre kurset over 3 uker eller tre dager. Modulene er over 4 timer.

Kurset er på til sammen 12 timer fordelt på 3 moduler.

Datoer på modulene er:

14. september 2021
22. september 2021
29. september 2021

Kl 15.00 – 19.00 alle dager

Ved påmelding meldes du automatisk opp til alle moduler.
For godkjent kurs må du delta på alle tre moduler.

Skriv inn og trykk enter for å søke