Webinar – IK Elektro Kurs


Det stilles store krav til kompetanse for de som gjennomfører periodisk verifikasjon av elektriske anlegg, og da er det viktig med god kjennskap til både gamle og nye normer og forskrifter.

En el-kontrollør må også kunne begrunne anbefalinger om utskifting der hvor det elektriske anlegget er modent for oppgraderinger.

Vi holder et engasjerende webinar delt i 3 moduler, 1 modul pr uke, hvor målet er å gi el-kontrollører økt trygghet og effektivitet i en krevende hverdag, gjennom å se på faktiske avvik i elektriske anlegg, hvordan disse bør defineres i forhold til anvendt norm og forskrift og hvordan de bør klassifiseres.
Det vil også bli drøftet eksempler på typiske avvik som noen el-kontrollører overser, og hvordan disse bør identifiseres.

 

Følgene emner blir gjennomgått, med utgangspunkt i deltagernes bakgrunn og erfaring

  • Internkontrollforskriften
  • Ik-elektro, stor praktisk nytteverdi for kunden
  • Etikk og el-kontrolløren
  • Typiske avvik
  • Spesielle avvik
  • Historikk FEA, FEB, FEL og NEK 400
  • Vanlige svakheter i eldre anlegg og anbefalinger om oppgradering
  • Gode rutiner for en effektiv kontroll


Målgruppe

El-kontrollører, installatører, saksbehandlere og service-montører.

Kurset er på til sammen 12 timer fordelt på 3 moduler.

Datoer på modulene er:

7. september 2021 kl 12.00 – 16.00
14. september 2021 kl 12.00 – 16.00
21. september 2021 kl 12.00 – 16.00

Ved påmelding meldes du automatisk opp til alle moduler.

Skriv inn og trykk enter for å søke