Chat with us, powered by LiveChat

Webinar – Nødlys

God merking og belysning av fluktveier og utganger vil redusere den nødvendige rømningstiden. Det er skiltstørrelse og kontrastforhold som bestemmer lesbarheten.

Ledelys og markeringslys – samlet nødlys – utgjør en viktig brikke i oppnåelse av forbedrede rømningsforhold, samt tilstrekkelig belysning ved strømbortfall i rømingsveiene.

  • Hvorfor Nødlys
  • NS – EN 1838:2013
  • NEK EN 50171/NEK EN 50172
  • Vil også si noe om etterlysende iht NS – 3926
  • Ulike systemer på markedet og fordeler og ulemper ved bruk av disse.
  • Spørsmål og svar.

Målgruppe
Elektropersonell (montører, faglig ansvarlig, installatører), rådgivende ingeniører (RIE, RIBr) og annet teknisk personell.

Kursinnhold

  • Hvilke lover som ligger til grunn, og hvordan de tolkes.
  • Hvilke forskrifter skal følges, og hvor de gjelder.
  • Prosjekteringstips
  • Nødlys før, nå og i fremtiden.

Kurset vil gi inngående kunnskap i og rundt nødlys.

Varighet
4 timer

Hva er webinar?

Webinar er en nettbasert presentasjon, som gjennomføres med mange deltakere. Det er akkurat det samme som et seminar/kurs, bare på nett.

Les mer om webinar her.

Skriv inn og trykk enter for å søke