Chat with us, powered by LiveChat

Webinar – Nødlys

God merking og belysning av fluktveier og utganger vil redusere den nødvendige rømningstiden. Det er skiltstørrelse og kontrastforhold som bestemmer lesbarheten.

Ledelys og markeringslys – samlet nødlys – utgjør en viktig brikke i oppnåelse av forbedrede rømningsforhold, samt tilstrekkelig belysning ved strømbortfall i rømingsveiene.

Nødlys og ledesystemer er regulert gjennom;

  • Lover (Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven)
  • Forskrifter (Teknisk forskrift (TEK) og Arbeidsplassforskriften)
  • Veiledninger (VTEK – Veiledning til Teknisk forskrift)
  • Standarder (NS-EN 1838, NS 3926)
  • Publikasjoner (Lyskultur publikasjon 7)

Målgruppe
Elektropersonell (montører, faglig ansvarlig, installatører), rådgivende ingeniører (RIE, RIBr) og annet teknisk personell.

Kursinnhold

  • Hvilke lover som ligger til grunn, og hvordan de tolkes.
  • Hvilke forskrifter skal følges, og hvor de gjelder.
  • Prosjekteringstips
  • Nødlys før, nå og i fremtiden.

Kurset vil gi inngående kunnskap i og rundt nødlys.

Varighet
4 timer

Hva er webinar?

Webinar er en nettbasert presentasjon, som gjennomføres med mange deltakere. Det er akkurat det samme som et seminar/kurs, bare på nett.

Les mer om webinar her.

Skriv inn og trykk enter for å søke