F-gass kurs

F-gass forordningen stiller krav til alle som gjør kuldeteknisk arbeid på blant annet luft-til-luft-varmepumper.

Du må ha et gyldig F-gass sertifikat for å installere luft-til-luft-varmepumper og split luft-til-vann-varmepumper samt om du gjør inngrep i kuldekretsen i andre typer kulde- og varmepumpeanlegg.

NB!

1. juli 2022 ble krav om fem års gyldighet for alle f-gass-sertifikater innført.

Trenger du fornyelse av ditt sertifikat, se mer info her.

Dette lærer du

Kurset gir en dypere forståelse av kuldeteknikk ved hjelp av praktiske og teoretiske øvelser.

Det praktiske arbeidet foregår på luft-til-luft-varmepumper med en til to personer per rigg.

Opplæring i kategori 1 foregår på en liten kulderigg.

  • Termodynamikk
  • Komponenter i kjøleanlegg
  • F-gass forordningen
  • Tømming og fylling av anlegg

Påmeldingskravet er minimum NOVAPs luft-til-luft-varmepumpekurs, tilsvarende kompetanse eller kuldefagbrev.

Merk også at det stilles krav til kompetanse innen hardlodding, se mer info om hardloddekurs her.

Målgruppe

Kurset henvender seg til de med varmepumpe- eller kuldeteknisk erfaring som et forberedende kurs for eksamen.

Deltakere kan komme fra andre tekniske yrkesgrupper, eller ha en studiebakgrunn innenfor kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk som må repeteres før eksamen.

Kursmateriell

  • Kompendium
  • Nettbasert forprøve

Forkunnskaper

Kandidater på kategori 2 skal minimum ha NOVAPs installatørkurs for luft-til-luft-varmepumper eller tilsvarende kompetanse. Det er en stor fordel å ha forståelse for prinsippene i et kuldeanlegg.

Kandidater på kategori 1 skal ha kuldefagbrev eller tilsvarende kompetanse og være kjent med arbeid på kuldeanlegg.

Skal du ta F-gass sertifisering innen kategori 1 eller kategori 2 må du dokumentere at du kan lodde permanente, tette sammenføyninger i  kulde- og varmepumpesystemer.

Kurset vil bli gjennomført som en kombinasjon av teori og praksis.

Varighet

Kurset går over 4 dager:

Dag 1 – Kl 08.00-16.00 – Termodynamikk og komponenter
Dag 2 – Kl 08.00-16.00 – Praktiske øvelser
Dag 3 – Kl 08.00-16.00 – F-gass teori
Dag 4 – Kl 08.00-17.00 – Eksamen

 

Kontakt oss for påmelding skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke

workshop pv prof-gass kurs- fornyelse