Kursoversikt

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type
Filter by Kategorier
Kurs
Med datoer
På forespørsel
Nettbasert

BAS kurs 2 dager

Bas kurset tar for seg utvikling, opplæring og bevisstgjøring om basens sentrale posisjon med fokus på lederskap, økonomi og daglige utfordringer

Blåsing av fiber

Ett grunnleggende kurs for å kunne utføre installasjon av blåsefiber i nettverk (rør struktur) i bakken på en sikker måte.

E-læring: FSE Høyspenning

Lær om forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Forskriften erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider.

E-læring: FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

E-læring: FSE L med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

EKOM – NEK 700

Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er NKOM opptatt av kvalitet i alle typer EKOM nett.

Elkontroll bolig

Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Lær å forebygge, oppdage og utbedre elektriske feil.

Elkontroll næring

Lær om bakgrunn og krav til NEK 405, legg et godt grunnlag og forbered deg til å avlegge eksamen for å bli sertifisert i henhold til NEK 405. Kurset er ikke lovpålagt

En reise fra rødboka til FEL og NEK 400

Kurset gir en innføring i tidligere regelverk, også kalt rødboka.

EX / ATEX grunnleggende kurs

Ex/Atex-kunnskaper gir større sikkerhet. Perfekt for elektropersonell og andre som er i kontakt med eksplosjonsfarlige områder.

F-gass fornyelse

Nå er krav om 5 års gyldighet på F-gass sertifikater innført. Kurset repeterer det viktigste fra pensum og gir kandidatene en innføring i de nye kompetansekravene.

F-gass kurs

Du må ha et gyldig F-gass sertifikat for å installere luft-til-luft-varmepumper og split luft-til-vann-varmepumper samt om du gjør inngrep i kuldekretsen i andre typer kulde- og varmepumpeanlegg

Fallsikring

Tilfredstill norske myndigheters opplæringskrav til arbeidstakere som jobber med fallsikringsutstyr. Få innsikt i lovverk, kontroll og vedlikehold.

Fallsikring og stillasbrukerkurs

Få nødvendig kunnskap om fallsikringsutstyr og risikovurdering ved arbeid i høyden, samt opplæring bruk av stillas.

FSE Høyspenning

Lær om forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Forskriften erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider.

FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

FSE L med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

FSE L og FSE H med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lav og høyspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

Grunnkurs videoovervåkning

Få en grunnleggende forståelse for valg og bruk av utstyr til et basis videoovervåknings- anlegg.

Hardloddekurs

Fra 1. juli 2022 må du dokumentere loddeferdigheter for å få f-gass-sertifikat også i kategori 2. Lær det du trenger på vårt hardloddekurs.

Innføringskurs i batterisystemer

Få en grunnleggende forståelse for batterisystemer slik at du kan velge batterisystem som tilfredsstiller kundens behov.

Jordings-og utjevningskurs

Lær mer om riktig utførelse av jordingsanlegg, personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet

KNX Basic Course

Sertifiseringskurs godkjent av KNX Association som avsluttes med eksamen.
Gir tilstrekkelig med kunnskap til å arbeide med KNX.

Kontrakts- og entreprisekurs for el-entreprenører

Lær om kontrakts- og entrepriserettslige sider ved et elektroprosjekt.

Liftkurs

Lær om sikker bruk av personløfter, øk din kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, og unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Luft til luft – Varmepumpekurs

Lær hvordan du monterer varmepumper trygt, effektivt og slik at de fungerer optimalt.

Måling, verifikasjon og sluttkontroll

Ikke bruk unødvendig mye tid på sluttkontrollen. Lær om normer og forskrifter, lær om måling og kontroll, og bli mer effektiv på sluttkontroll.

Maskinsikkerhet

Få innsikt i relevant maskinregelverk, EU-direktiver og normer. Lær å velge gode løsninger og sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført.

Medisinske områder

Lær om tilleggskrav til den som jobber med elektriske installasjoner i medisinske områder, slik som sykehus, tannlegekontor, alders- og sykehjem.

NEK 399 og boliginstallasjoner

NEK 399:2017 kom i 2017 med nye krav som omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett.

NEK 400 Landbruk-Ny elektroteknisk spesifikasjon

Kurset tar for seg tilleggskravene i NEK 400 landbruk og bakgrunnen for dem

NEK 400:2022 – Oppdateringen

Oppdater deg på de nyeste endringene i NEK 400 som trer i kraft fra og med 1. juli 2022.

NEK 446:2022 – Fotovoltaiske solenergisystemer

Kurs som gir deg god innføring i NEK 446:2022 (dokumentasjon av solcelleanlegg) og viktige byggetekniske regler og dokumentasjonskrav.

Nødlys

Dette kurset gir inngående kunnskap i og rundt nødlys, bl.a hvilke forskrifter som skal følges og prosjekteringstips.

Offentlige anskaffelser

Lær om regelverket for anskaffelse i offentlig sektor. De mest sentrale problemstillingene blir belyst med praktiske eksempler.

Økonomi for elektrikere

Kurset ser på forholdet mellom penger tjent på grunn av økt omsetning og penger tjent på grunn av redusert svinn på tid og materiell.

Prosjektledelse

Lær hvordan du tar kontrollen, blir mer effektive og sørger for god kommunikasjon og godt samarbeid i prosjektet.

PV*Sol simuleringsprogram – Innføringskurs 2 dager

Kursets formål er å gi deg en grunnleggende forståelse for verktøyet PV*Sol og nok kunnskap til for å kunne simulere enklere anlegg som for eksempel en enebolig.

Siemens PLS Grunnkurs

Lær å sette sammen og konfigurere et Siemens PLS-anlegg, samt utføre grunnleggende programmering og diagnose.

Siemens PLS videregående kurs

Bygger på Siemens PLS grunnkurs og passer for deg som vil lære mer avansert programmering i Siemens TIA programvare.

Solcelleinstallasjoner – PV pro 2 dager

Få dypere forståelse om hvordan et solcellesystem skal komponeres, effektiviseres og installeres.

Sveising av fiber

Grunnleggende kurs med sertifisering for de som skal utføre sveising av fiber utendørs og innendørs.

Vanderbilt ACT Pro – Innføringskurs

Grunnleggende innføring i prosjektering og idriftsettelse av adgangskontroll løsninger.

Varme arbeider sertifiseringskurs

Lær om gjeldende krav til sikkerhet for varmearbeid og ivareta de offentlige kravene på en enkel, effektiv og hensiktsmessig måte.

Verifikasjon/sluttkontroll og jording – kombinasjonskurs

Kombinasjonskurs på jordingssystemer, personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet. Samt gjennomføring av verifikasjon/Sluttkontroll.

Webinar – Arbeid under spenning (lavspenning)

Personell som skal arbeide under spenning skal ha tilstrekkelig opplæring i dette og arbeidet skal utføres etter anerkjente metoder og relevante arbeidsprosedyrer. 

Webinar – EKOM – NEK 700

Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er NKOM opptatt av kvalitet i alle typer EKOM nett.

Webinar – Elkontroll bolig

Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Lær å forebygge, oppdage og utbedre elektriske feil.

Webinar – Elkontroll næring

Forberedende kurs for deg som ønsker å bli sertifisert elkontrollør på næringsbygg.

Webinar – FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

Webinar – FSE L med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

Webinar – Innføringskurs i batterisystemer

Få en grunnleggende forståelse for batterisystemer slik at du kan velge batterisystem som tilfredsstiller kundens behov.

Webinar – Installasjoner i medisinske områder

Lær om tilleggskrav ved elektriske installasjoner i medisinske områder, slik som sykehus, tannlegekontor, alders- og sykehjem.

Webinar – Introduksjon til BIM

Involvert i et byggeprosjekt hvor BIM skal brukes? Meld deg på dette 3-timers online-kurset.

Webinar – Jording

Riktig utførelse av jordingsanlegg er viktig for personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet.

Webinar – Måling, verifikasjon og sluttkontroll

Ikke bruk unødvendig mye tid på sluttkontrollen. Dette er kurset for de som ønsker å bli mer effektive på sluttkontroll.

Webinar – Maskinsikkerhet

Få innsikt i relevant maskinregelverk, EU-direktiver og normer. Lær å velge gode løsninger og sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført.

Workshop PV pro

Workshop PV pro er satt opp slik at du som deltaker kan fordype deg i det du ønsker mer kunnskap om innenfor solcelleinstallasjoner.

Workshop PV*Sol

Få svar på det du lurer på angående PV*Sol. Vi ser på inviklede prosjekter og spesielle utfordringer man kan møte på i hverdagen.

Skriv inn og trykk enter for å søke