Kursoversikt

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type
Filter by Kategorier
Kurs
Med datoer
Nettbasert
På forespørsel

BAS kurs 2 dager

Bas kurset tar for seg utvikling, opplæring og bevisstgjøring om basens sentrale posisjon med fokus på lederskap, økonomi og daglige utfordringer

Ekomloven

Få innsikt i Ekomlovens formål, og lær å sikre brukerne gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjons-tjenester.

EL-bil lading

Lær om de forskjellige måtene å lade en elbil på, hvilke standarder som brukes, hvilke krav som skal følges og hva man bør tenke på når man prosjekterer.

Elkontroll bolig

Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Lær å forebygge, oppdage og utbedre elektriske feil.

Elkontroll næring

Lær om bakgrunn og krav til NEK 405, legg et godt grunnlag og forbered deg til å avlegge eksamen for å bli sertifisert i henhold til NEK 405. Kurset er ikke lovpålagt

EX / ATEX grunnleggende

Ex/Atex-kunnskaper gir større sikkerhet. Perfekt for elektropersonell og andre som er i kontakt med eksplosjonsfarlige områder.

Fallsikring

Tilfredstill norske myndigheters opplæringskrav til arbeidstakere som jobber med fallsikringsutstyr. Få innsikt i lovverk, kontroll og vedlikehold.

FEL og NEK 400:2018 – dagskurs

Lær hvordan FEL og NEK 400 henger sammen og hvor man skal gå for å finne de gode løsningene som tilfredsstiller forskrift og norm.

FSE Høyspenning

Lær om forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Forskriften erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider.

FSE L + FSE H med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lav og høyspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

FSE L med førstehjelp – Kirkenes

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12.måned

FSE L med førstehjelp – Ålesund

FSE L med førstehjelp – Ålesund Gode holdninger til elsikkerhet er viktig for alle som jobber med eller i nærheten av strøm. Kurset fokuserer på hvordan FSE forskriften er en hjelp for elektropersonell til å jobbe trygt og ta de riktige avgjørelsene i en hektisk hverdag. Beskrivelse Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg [...]

FSE L med førstehjelp – Harstad

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12.måned

FSE Lavspenning med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

Hvordan vinne anbud

Bli god på tilbud. Målet med kurset er å gi din bedrift en konkurransefordel neste gang du leverer tilbud til en offentlig eller privat kunde.

Innføringskurs i termografi

Få grunnleggende innsikt i termografi og dets virkemidler. Dette er viktig kunnskap for å kunne få en bredere forståelse av faget termografi

Internkontroll elektro kurs – 2 dager

Få økt trygghet og faglig tyngde gjennom å se på avvik i elektriske anlegg og hvordan de skal klassifiseres. 2-dagers kurs

Internkontroll elektro kurs – Dagskurs

Få økt trygghet og faglig tyngde gjennom å se på avvik i elektriske anlegg og hvordan de skal klassifiseres. Kurset fullføres på en dag

Jordings-og utjevningskurs

Lær mer om riktig utførelse av jordingsanlegg, personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet

KNX Basic Course

Sertifiseringskurs godkjent av KNX Association som avsluttes med eksamen.
Gir tilstrekkelig med kunnskap til å arbeide med KNX.

Kontrakts- og entreprisekurs for el-entreprenører

Lær om kontrakts- og entrepriserettslige sider ved et elektroprosjekt. Svært relevant for prosjektledere og baser i elektrobransjen.

Liftkurs

Lær om sikker bruk av personløfter, øk din kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, og unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Måling, verifikasjon og sluttkontroll

Ikke bruk unødvendig mye tid på sluttkontrollen. Lær om normer og forskrifter, lær om måling og kontroll, og bli mer effektiv på sluttkontroll.

Maskindirektivet

Få innsikt i relevant maskinregelverk, EU-direktiver og normer. Lær å velge gode løsninger og sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført.

Medisinske områder

Lær om tilleggskrav til den som jobber med elektriske installasjoner i medisinske områder, slik som sykehus, tannlegekontor, alders- og sykehjem.

NEK 399 og boliginstallasjoner

NEK 399:2017 kom i 2017 med nye krav som omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett.

NEK 400 Landbruk-Ny elektroteknisk spesifikasjon

Kurset tar for seg tilleggskravene i NEK 400 landbruk og bakgrunnen for dem

NEK 400:2014

Kurs i NEK 400

NEK 400:2018

Oppdatere deltagerne på de viktigste endringene som trer i kraft medio 2018 og hvilke overgangsordninger myndighetene tilbyr.

Offentlige anskaffelser

Lær om regelverket for anskaffelse i offentlig sektor. De mest sentrale problemstillingene blir belyst med praktiske eksempler.

Praktisk Prosjektledelse

Få kunnskap om hvordan du leder et prosjekt fra start til mål. Kurset hjelper deg å fylle prosjektlederrollen på en best mulig måte.

Prosjektadministrasjon og koordinering

Ønsker du å effektivisere prosjektarbeidet? Og få bedre oversikt og kontroll?
Et kurs rettet mot elektro-bransjen.

Siemens PLS Grunnkurs

Lær å sette sammen og konfigurere et Siemens PLS-anlegg, samt utføre grunnleggende programmering og diagnose.

Siemens PLS videregående kurs

Bygger på Siemens PLS grunnkurs og passer for deg som vil lære mer avansert programmering i Siemens TIA programvare.

Skap merverdi for deg og dine kunder

Økt bevissthet omkring verdien av mersalg både for kunden og bedriften. Du skal etter kurset forstå, og kunne praktisere enkle teknikker for kundeforståelse og mersalg.

Smartteknologi og digitalisering – muligheter og trusler for elektrobransjen

Få kunnskap om alle de nye digitale-/IoT mulighetene som bransjen har tilgang til.

Solcelleinstallasjoner

Et av de mest omtalte temaene i 2017 er solcelleinstallasjoner. Dette kurset lærer deg mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere elektrisitet.

Sveising av fiber

Grunnleggende kurs med sertifisering for de som skal utføre sveising av fiber utendørs og innendørs.

Varmearbeider sertifiseringskurs

Lær om gjeldende krav til sikkerhet for varmearbeid og ivareta de offentlige kravene på en enkel, effektiv og hensiktsmessig måte.

Start typing and press Enter to search