Chat with us, powered by LiveChat

Kursoversikt

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type
Filter by Kategorier
Kurs
Med datoer
Nettbasert
På forespørsel

BAS kurs 1 dag

Bas kurset tar for seg utvikling, opplæring og bevisstgjøring om basens sentrale posisjon.

Blåsing av fiber

Ett grunnleggende kurs for å kunne utføre installasjon av blåsefiber i nettverk (rør struktur) i bakken på en sikker måte.

EKOM – NEK 700

Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er NKOM opptatt av kvalitet i alle typer EKOM nett.

EL-bil lading

Lær om de forskjellige måtene å lade en elbil på, hvilke standarder som brukes, hvilke krav som skal følges og hva man bør tenke på når man prosjekterer.

Elkontroll næring

Lær om bakgrunn og krav til NEK 405, legg et godt grunnlag og forbered deg til å avlegge eksamen for å bli sertifisert i henhold til NEK 405. Kurset er ikke lovpålagt

EX / ATEX grunnleggende kurs

Ex/Atex-kunnskaper gir større sikkerhet. Perfekt for elektropersonell og andre som er i kontakt med eksplosjonsfarlige områder.

Fallsikring

Tilfredstill norske myndigheters opplæringskrav til arbeidstakere som jobber med fallsikringsutstyr. Få innsikt i lovverk, kontroll og vedlikehold.

FEL og NEK 400:2018 – dagskurs

Lær hvordan FEL og NEK 400 henger sammen og hvor man skal gå for å finne de gode løsningene som tilfredsstiller forskrift og norm.

FSE Høyspenning

Lær om forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Forskriften erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider.

FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

FSE L med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

FSE L og FSE H med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lav og høyspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

Internkontroll elektro kurs – 2 dager

Få økt trygghet og faglig tyngde gjennom å se på avvik i elektriske anlegg og hvordan de skal klassifiseres. 2-dagers kurs

Internkontroll elektro kurs – Dagskurs

Få økt trygghet og faglig tyngde gjennom å se på avvik i elektriske anlegg og hvordan de skal klassifiseres. Kurset fullføres på en dag

Introduksjon til prosjektledelse

Lær hvordan du tar kontrollen, blir mer effektive og sørger for god kommunikasjon og godt samarbeid i prosjektet.

Jordings-og utjevningskurs

Lær mer om riktig utførelse av jordingsanlegg, personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet

KNX Basic Course

Sertifiseringskurs godkjent av KNX Association som avsluttes med eksamen.
Gir tilstrekkelig med kunnskap til å arbeide med KNX.

Kontrakts- og entreprisekurs for el-entreprenører

Lær om kontrakts- og entrepriserettslige sider ved et elektroprosjekt.

Liftkurs

Lær om sikker bruk av personløfter, øk din kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, og unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Luft til luft – Varmepumpekurs

Lær hvordan du monterer varmepumper trygt, effektivt og slik at de fungerer optimalt.

Måling, verifikasjon og sluttkontroll

Ikke bruk unødvendig mye tid på sluttkontrollen. Lær om normer og forskrifter, lær om måling og kontroll, og bli mer effektiv på sluttkontroll.

Maskinsikkerhet

Få innsikt i relevant maskinregelverk, EU-direktiver og normer. Lær å velge gode løsninger og sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført.

Medisinske områder

Lær om tilleggskrav til den som jobber med elektriske installasjoner i medisinske områder, slik som sykehus, tannlegekontor, alders- og sykehjem.

NEK 399 og boliginstallasjoner

NEK 399:2017 kom i 2017 med nye krav som omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett.

NEK 400 Landbruk-Ny elektroteknisk spesifikasjon

Kurset tar for seg tilleggskravene i NEK 400 landbruk og bakgrunnen for dem

NEK 400:2018

Oppdatere deltagerne på de viktigste endringene som trer i kraft medio 2018 og hvilke overgangsordninger myndighetene tilbyr.

Nettkurs: FSE Høyspenning

Lær om forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Forskriften erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider.

Nettkurs: FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

Nettkurs: FSE L med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

Nødlys

Dette kurset gir inngående kunnskap i og rundt nødlys, bl.a hvilke forskrifter som skal følges og prosjekteringstips.

Offentlige anskaffelser

Lær om regelverket for anskaffelse i offentlig sektor. De mest sentrale problemstillingene blir belyst med praktiske eksempler.

Økonomi for elektrikere

Kurset ser på forholdet mellom penger tjent på grunn av økt omsetning og penger tjent på grunn av redusert svinn på tid og materiell.

Praktisk Prosjektledelse

Få kunnskap om hvordan du leder et prosjekt fra start til mål. Kurset hjelper deg å fylle prosjektlederrollen på en best mulig måte.

Prosjektadministrasjon og koordinering

Ønsker du å effektivisere prosjektarbeidet? Og få bedre oversikt og kontroll?
Et kurs rettet mot elektro-bransjen.

Siemens PLS Grunnkurs

Lær å sette sammen og konfigurere et Siemens PLS-anlegg, samt utføre grunnleggende programmering og diagnose.

Siemens PLS videregående kurs

Bygger på Siemens PLS grunnkurs og passer for deg som vil lære mer avansert programmering i Siemens TIA programvare.

Solcelleinstallasjoner – PV basic

Kurset gir deg innføring i hvordan solcellesystemet fungerer, fra solcelle til stikkontakt. Du vil også få en generell forståelse for fotovoltaisk solenergi.

Solcelleinstallasjoner – PV pro

Få dypere forståelse om hvordan et solcellesystem skal komponeres, effektiviseres og installeres.

Solcelleinstallasjoner PV pro – Sunstyle

Et kurs for deg som ønsker å bygge en forståelse for hva som kreves for å levere et ferdig solcelletak med Sunstyle solcelletakstein.

Sveising av fiber

Grunnleggende kurs med sertifisering for de som skal utføre sveising av fiber utendørs og innendørs.

Varme arbeider sertifiseringskurs

Lær om gjeldende krav til sikkerhet for varmearbeid og ivareta de offentlige kravene på en enkel, effektiv og hensiktsmessig måte.

Skriv inn og trykk enter for å søke