Handelsbetingelser

Vennligst les nøye igjennom disse vilkår før du starter å bruke STI Webshop (tidligere SOLAR WEBSHOP) fra hjemmesiden under domenenavnet www.solarnorge.no (heretter “WEBSHOP”), levert av Solar A/S, cvr. nr. 15908416, Haderslevvej 25, DK-6000 Kolding, Danmark.

Ved å ta i bruk WEBSHOP godkjenner og aksepterer du samtidig de vilkår og forbehold som foreligger.

I og med at du er en registrert bruker av WEBSHOP og benytter WEBSHOP garanterer du for at du alltid vil følge gjeldende lovverk, inklusive at du ikke på noen måte kommer til å initiere bruk av WEBSHOP som er rettstridig, umoralsk eller på annen måte ulovlig.

Generell informasjon

Kursbevis

Når man deltar på kurs i STI Services, tidligere Solar Skolen, vil man motta et kursbevis. Kursbeviset gir en kort beskrivelse av kurset og kan benyttes som bevis/dokumentasjon når du eventuelt måtte ha behov for det.

Bespisning & allergi

I våre kurs er lunsj / bespisning inkludert. Har du matallergi eller lignende, gi beskjed i kommentarfeltet ved påmelding.

Reise & overnatting

Faktura & betaling

Alle våre kurs faktureres automatisk ved påmelding og betales iht gjeldende betalingsbetingelser.

Påmeldingsregler

  • Påmelding kan skje inntil 14 dager før kursstart
  • Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i samme bedrift
  • Påmeldingen er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig
  • Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor vår kontroll, f.eks sykdom o.l.

Ved avmelding gjelder følgende

  • Ved avmelding senere enn 14 dager før kurset, belastes 50 % av kurspris
  • Ved avmelding senere enn 7 dager før kurset, belastes full kurspris
  • Du kan delta på et annet fremtidig kurs i Solars regi, dersom du gir skriftlig beskjed mer enn 7 dager før kurset avholdes

Vilkår for bruk av STI Webshop

1. Eierskap- og immaterielle rettigheter

WEBSHOP og de tilknyttede eierskap- og immatrielle rettigheter, deriblant men ikke begrenset til opphavsrettigheter til tekster, layouter, grafikk, bilder, databaser, lyd og video under Webshop, domenenavn- og registrerte samt uregistrerte varemerker og kjennetegnsrettigheter til navn og logoer, deriblant men ikke begrenset til “SOLARNORGE.NO”, “SOLAR” och “WEBSHOP” (“Eierskap- og immaterielle rettigheter“) innehas av Solar A/S, cvr. nr. 15908416, Haderslevvej 25, DK-6000 Kolding, Danmark (under angitt som “SOLAR”).

SOLAR innehar retten til fritt og når som helst, helt eller delvis å overføre ovennevnte Eierskap- og immaterielle rettigheter til tredjepart uten varsel og/eller informasjon til deg.

Gjennom din registrering og bruk av Webshop, erkjenner du SOLAR Eierskap- og immaterielle rettigheter og erklærer samtidig at du alltid – både under og etter bruk av Webshop – vil respektere de nevnte Eierskap- og immaterielle rettigheter.

2. Bruksrett

SOLAR gir Dem ved denne avtale en rett til å innhente, herunder ved å skrive ut og/eller downloade, til Deres eget interne bruk og administrasjon av Deres interaksjon med SOLAR, de Eiendoms- og immaterielle rettigheter, som er opphavsrettslig beskyttet, herunder til produktinformasjoner, tekster, layout, grafikk, bilder, databaser, lyd og video, som til enhver tid er tilgjengelig på WEBSHOP, samt Deres ordre/bestillinger, kontaktdata og øvrige profilopplysninger.

De anerkjenner og aksepterer, at det ikke øvrig eller på annen måte ved denne avtale gis Dem en rett til å benytte SOLAR’s Eiendoms- og immaterielle rettigheter, og at en eventuell uberettiget bruk kan danne grunnlag for et erstatnings- vederlags- og godtgjørelseskrav fra SOLAR.

De aksepterer og anerkjenner således uttrykkelig, at De på ingen måte må benytte, herunder men ikke begrenset til ved fremsendelse, overdragelse, salg, bearbeidelse, oversettelse, modifisering og/eller distribuering av WEBSHOP og/eller hele eller deler av innholdet i WEBSHOP, herunder men ikke begrenset til produktinformasjoner, tekst, layout, grafikk, bilder, databaser, lyd og video, uten forutgående skriftlig tillatelse og samtykke fra SOLAR.

Innholdet på WEBSHOP må ikke av Dem eller etter instruksjon fra Dem helt eller delvis plasseres i rammer på tredjemanns hjemmesider (forbud mot framing).

3. Innhold

4. Tredjeparts rettigheter

SOLAR garanterer på ingen måte at Deres bruk av WEBSHOP ikke krenker tredjeparts interesser, deriblant men ikke begrenset til rettigheter til Software.

SOLAR er derfor ikke på noen måte forpliktet til å holde Dem skadesløs i tilfelle av at De skulle utsettes for et krav fra tredjepart som følge av Deres bruk av WEBSHOP.

5. Linker til tredjeparts hjemmesider

SOLAR kan etter eget valg opprette hyperlinker til tredjeparts hjemmesider.

SOLAR gir herved ikke noen form for godkjennelse av de firmaer eller produkter, som det er linket til, og SOLAR forbeholder seg retten til å anføre dette på WEBSHOP.

De anerkjenner, at SOLAR ikke har kontroll på de hjemmesider, som det linkes til, og at SOALR ikke kan holdes til ansvar for innholdet av slike tredjeparts hjemmesider.

De anerkjenner, at Deres besøk på tredjeparts hjemmesider, er Deres ansvar og SOLAR uvedkommende.

SOLAR forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt, uten forvarsel og etter eget valg å slette enhver hyperlink eller hvilket som helst program, herunder Software, som det er linket til.

6. Brukerinformasjon

Enhver form for informasjon, opplysning eller materiale, som De – uansett form – måtte oversende til SOLAR, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-opphavsrettslig beskyttet.

SOLAR har rett til vederlagsfritt og uten ytterligere samtykke å benytte enhver informasjon, opplysning og ethvert materiale, som De måtte oversende til SOLAR.

SOLAR er dog bundet av gjeldende persondatalovgivning. SOLAR Persondatapolitikk er tilgjengelig under domenenavnet www.solarnorge.no.

7. Konflikthåndtering

Enhver tvist, som måtte oppstå vedrørende gjeldende vilkår eller tolkningen av disse, og som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres av dansk allmenn domstol i tråd med dansk lovgivning, med unntak av danske privatrettslige regler, såfremt slike bestemmelser måtte lede til anvendelse av annen lovgivning enn dansk.

Ved avmelding gjelder følgende:

  • Ved avmelding senere enn 14 dager før kurset, belastes 50 % av kurspris
  • Ved avmelding senere enn 7 dager før kurset, belastes full kurspris
  • Du kan delta på et annet fremtidig kurs i Solars regi, dersom du gir skriftlig beskjed mer enn 7 dager før kurset avholdes

Januar 2014

Skriv inn og trykk enter for å søke