Fallsikring og stillasbrukerkurs

Kursinnhold fallsikring:

  • Lover og forskrifter
  • Kontroll, daglig og periodisk
  • Oppbevaring og vedlikehold
  • Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt/forankring

Fallsikringskurset er i henhold til NS9610

 

Kursinnhold Stillas bruker-kurs teori:

Norske myndigheter innførte med virkning fra 1. januar 2016 nye regler om arbeid i høyden. Den største endringen gjelder nye opplærings krav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert.

Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

Varighet
4 timer

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

 

Etter endt kurs vil deltakeren få utstedt kompetansebevis.

Skriv inn og trykk enter for å søke