FSE Høyspenning

Beskrivelse
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider. Forskriften er altså felles for både lav- og høyspenning. Videre henviser FSE til NEK EN 50110-1. Kurset gir deltakerne opplæring i ny forskrift og norm med henvisninger til endringer i forhold til dagens bestemmelser.

Målgruppe
Driftsledere, tekniske bearbeidere, montører, driftspersonell.

Kursinnhold
Etter kurset skal deltakerne kjenne de nye driftsforskriftene og være i stand til å etablere rutiner / instrukser iht de nye bestemmelsene.

Pensum for førstehjelp har fokus på livreddende tiltak for å ivareta den skadedes livsviktige funksjoner. Brann og «elektriske» skader er spesielt behandlet. Praktiske elevøvelser.

Kursmateriell
Kompendium
Ta med FSE

Varighet
2 timer

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke

Verifikasjon/sluttkontroll og jording