FSE L med førstehjelp – Mo i Rana

Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring i FSE forskriften for de som jobber på anlegg inntil 1000V.

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Målgruppe
Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell, lærlinger, prosjektledere, saksbehandlere og daglige ledere.

Fokus er på gjeldende forskrift (FSE) og førstehjelp med fokus på brann- og andre skader som kan oppstå under drift og vedlikehold av el-installasjoner.

Kravene forskriftene stiller til arbeid på frakoblede anlegg blir gjennomgåttr, samt hvilke sikkerhetstiltak og barrierer som må etableres for å arbeide under spenning (AUS). Det fokuseres sterkt på berøringsspenninger og strømmer gjennom menneskekroppen, samt kortslutningsnivåer og lysbueskader.

Førstehjelp har fokus på livreddende tiltak for å ivareta den skadedes livsviktige funksjoner. Brann og «elektriske» skader er spesielt behandlet. Praktiske elevøvelser.

Skriv inn og trykk enter for å søke