Hardloddekurs

Fra 1. juli 2022 må du dokumentere loddeferdigheter for å få f-gass-sertifikat også i kategori 2.

Lær det du trenger på vårt hardloddekurs.

For å få f-gass-sertifikat må du vise at du kan sveise eller lodde permanente, tette sammenføyninger i  kulde- og varmepumpesystemer. Fra 1. juli 2022 blir loddeprøve obligatorisk på praktisk eksamen også for f-gass-sertifikat kategori 2.

Lodding er en permanent, tett og sterk sammenføyingsmetode som gir mindre risiko for lekkasjer enn mekanisk løsbare forbindelser.

På dette kurset lærer du nødvendig teori om hardlodding, inkludert gode HMS-rutiner, og du får prøve å lodde rørstykker på egen hånd.

Målgruppe

Kurset passer for deg som skal ta F-gass-kurs, men ikke har kompetanse om eller erfaring med hardlodding.
Det passer også for deg som har tatt luft-til-luft-kurs og skal fortsette med F-gass-kurs, hvis du ikke har bakgrunn fra kulde- og varmepumpebransjen.

Dette lærer du

  • Varme arbeider og risikofaktorer som kan føre til brann
  • Hardlodding teori, inkludert en kort test med spørsmål
  • Praktisk hardlodding

Praktisk prøve

Kurset avsluttes med en praktisk gjennomgang der du skal vise at du behersker hardlodding og nødvendige HMS-rutiner. Gjennomgangen er en god forberedelse til loddeprøve på F-gass-eksamen.

Begrensninger

Dette kurset kvalifiserer ikke til hardloddesertifikat iht. NS-EN ISO 13585:2012. Kurset gir heller ikke sertifikat i varme arbeider. Varme arbeider med slukkeøvelse har et omfang på én kursdag.

Varighet

08.00 – 14.00

Kursmateriell og dokumentasjon

Alt nødvendig kursmateriell vil bli delt ut på kurset.

Arbeidstøy

Varme arbeider kan føre til alvorlige personskader. For å forebygge og begrense personskader skal kursdeltakere alltid benytte personlig verneutstyr. Vernebriller og arbeidshansker er tilgjengelig på kurssenteret. Ved praktiske øvelser og varme arbeider skal kursdeltakere bruke egnet arbeidstøy.

 

Kontakt oss for påmelding skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke

workshop-pv*sol