Jordings-og utjevningskurs

Beskrivelse
Riktig utførelse av jordingsanlegg er viktig for personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet. Jordingssystem skal være tilpasset fordelingssystemet som er valgt for hele eller deler av et anlegg, slik at det ikke oppstår farlig strømgjennomgang eller for høye temperaturer som kan føre til forbrenning
eller brann.

Målgruppe
Installatører, saksbehandlere, montører, driftspersonell og lærlinger.

Kursinnhold
Kurset tar for seg planlegging av jordingssystemer, utførelse, krav til jordelektrode, samt dimensjonering av
beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser.

Hvorfor jorder vi?
Definisjoner – terminologi
Jordingsoppbyggning ved forskjellige fordelingssystemer
Utkobling av jordfeilstrøm
Dimensjonering av jordledere
Jordingsutførelse/kobling
Metoder for måling av overgangsmotstand og kontinuitet i jordledere

Kursmateriell
Kompendium
Ta med FEL og NEK 400

Varighet
4 timer

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke