Kontrakts- og entreprisekurs for el-entreprenører

Det blir gitt en innføring i de ulike kontraktstypene som er relevant for el-entreprenørene, og de standardkontraktene (NS 8405 / NS 8417 m.fl) som disse kontraktene er basert på.

Målgruppe
Prosjektledere og baser som arbeider i elektrobransjen.

Kursinnhold

 • Prosjekt- og entreprisemodeller i el-prosjekter
  • Totalunderentreprise basert på NS 8417
  • Utførelsesentrepriser basert på NS 8405
  • Samspillskontrakter
 • Kontrakts- og tilbudsfasen – hvordan skrive tilbud og kvalitetssikre kontrakter
 • Varslingsreglene for tilleggs- og endringsarbeider
 • Fremdrift / fristforlengelse / forsering / ineffektiv drift og dagmulkt
 • Overtakelse og sluttoppgjør
 • Mangels- reklamasjons- og garantisaker, samt forsikring
 • Prosjekterings – / rådgiverkontraktene

Varighet

5 timer

Temaer og varighet kan tilpasses ved bedriftsinterne kurs og webinarer.

Skriv inn og trykk enter for å søke