Kontrakts- og entreprisekurs for el-entreprenører

Det blir gitt en innføring i de ulike kontraktstypene som er relevant for el-entreprenørene, og de standardkontraktene (NS 8405 / NS 8417 m.fl) som disse kontraktene er basert på.

Målgruppe
Prosjektledere og baser som arbeider i elektrobransjen.

Kursinnhold
• Prosjekt- og entreprisemodeller i el-prosjekter
• Kontrakts- og tilbudsfasen
• Tilleggs- og endringsreglene
• Fremdrift / fristforlengelse / forsering / dagmulkt
• Overtakelse og sluttoppgjør
• Mangels- reklamasjons- og garantisaker

Antall deltakere
Maks 20 deltakere

Varighet
Antall timer: 6,5 timer

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke