Chat with us, powered by LiveChat

Innføring i batteriteknologi

Stasjonære batterisystemer brukes i dag til alt fra innfasing av fornybar energi, reduksjon av brenselforbruk, nettjenester og mye annet.

Dette kurset handler om batterisystemer til:

 • solcelleanlegg
 • topplastreduksjon
 • nødstrøm

Deltakeren vil få en grundig innføring i komponentene som inngår i et batterisystem, vurdering av kvaliteten og kostnadsberegninger.

Deltakeren vil få en god innføring i dimensjoneringen av et batterisystem og opplæring i bruk av dimensjoneringsverktøy, slik at deltakeren vil være i stand til å svare på utlysinger / gi tilbud på batterisystemer etter endt kurs. I tillegg vil deltakeren få en innføring i sikkerhetsvurderinger, batterikarakteristikk, levedyktighetsvurderinger, batterirom og rammebetingelser.

Temaer som vil bli diskutert:

 • Oppbygning av batterisystem/definisjoner
 • Valg av type batteri
 • C-rate
 • Utladningsgrad (SOC)
 • Ladesyklus
 • Garantibetingelser
 • Levetid
 • Funksjonen til batterisyringssystemet (BMS)
 • Ulike funksjonsnivåer: Set-verdi styrt / Funksjonsstyrt / Maskinlæring / Prognostisering
 • Dimensjonering av ulike typer batterisystem: Hybrid solcelleanlegg / Topplastreduksjon og elbillading / Nødstrøm
 • Batterirom, krav til NEK og leverandører. Behov for kjøling og lufting, brannslukking, webtilgang med mer
 • Rammebetingelser
 • Virkningsgrad og selvutladning
 • Vedlikehold
 • Sikkerhet
 • Elbillading/ V2H
 • Miljø og bedrifters samfunnsansvar (CSR)
 • Beregne økonomien til et anlegg og kostnader for lagret energi

Dette er ikke et produktspesifikt kurs. For å lære om installasjon og igangsetting av gitte produkter, anbefales kurs/instruksjoner fra gitt leverandør. Gi beskjed dersom dette er ønskelig.

Varighet:
1 dag – Kl 09.00-16.00

Deltakerne må ha med egen PC på kurset.

Kursholder:
Øystein Holm, Multiconsult.

Vi setter gjerne opp dette kurset internt for din bedrift om ønskelig.
Send oss en epost på skolen@solarnorge.no for et uforpliktende tilbud.

Innføring i Batteriteknologi

Skriv inn og trykk enter for å søke