Innføringskurs i batterisystemer

Stasjonære batterisystemer brukes i dag spesielt som energilager og avbruddsfri strømforsyning.

Dette kurset handler om batterisystemer til energilagring, som iblant annet:

 • I kombinasjon med solcelleanlegg
 • Effektutjevning, og flytting av strømforbruk i forbindelse med ny nettleiestruktur
 • Fleksibilitetsmarkeder
 • Alternativ til nett, spesielt ved elektrifisering av transport

Målet med kurset er at deltakerne skal få en grunnleggende forståelse for batterisystemer, for å kunne velge batterisystem som tilfredsstiller kundens behov. Videre skal deltakeren få innføring i hvordan overnevnte driftsscenarioer påvirker valg av batterisystem. I tillegg skal deltakerne få overordnet innføring i elektroniske normer og standarder som er viktige å kjenne til for batteriinstallasjoner, samt andre rammebetingelser som kan påvirke prosjektkostnader.

Agenda for kurs

 • Innledning
  • Forklaring av viktige begreper og størrelser:
   • C-rate
   • State of charge (SOC).
   • Depth of charge (DoD) og hvordan det påvirker levetiden.
   • Battery management system (BMS).
   • Levelized cost of storage (LCOS).
  • Oppbygging av battericeller og hovedtyper av litium-ion batterier.
  • Eksempler på batterisystemer og deres oppbygning.
 • Normer og standarder
  • Endringer i nye NEK 400: 2022.
  • Viktige standarder, som spesielt nye NEK 486 (sikkerhet i litium-ion batterisystemer)
 •  Funksjonskrav og styring
  • Kostnader for ulike driftsscenarioer og dimensjonering av batterisystemer.
  • Funksjonsnivåer og styring av batterisystemer.
  • Vehicle to Grid (V2G) og Vehicle to Home (V2H).
  • Prosjekteksempler.

Dette er ikke et produktspesifikt kurs.
For innføring i installasjon og drift av gitt systemprodukt anbefales opplæring av leverandør, eller produsent.

Varighet
5 timer

Det forventes at deltakerne tar med egen PC.

Kursholder

Skanbatt

 

Er det noe du lurer på, trykk her og fyll i kontaktskjemaet.

Innføringskurs i batterisystemer

Skriv inn og trykk enter for å søke