Liftkurs – Mo i Rana

Formål
Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Målgruppe
Kurset passer for personer som skal bruke lift (personløfter).

Innhold

  • Oppbygging
  • Betjening
  • Brukeregenskaper
  • Bruksområder
  • Vedlikehold og kontroll
  • Sikker bruk og betjening
  • Klasseinndeling A-B-C
  • Uhell og ulykker
  • Lover og forskrifter

Arbeidsmiljølovens § 47 og forskrift om bruk av arbeidsutstyr stiller krav til at arbeidstaker som bruker lift
(personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstaker har den nødvendige opplæring. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter). Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å
oppfylle krav til dokumentasjon.

Varighet
3 timer

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke

NEK 446:2022 fotovoltaiske solenergisystemer