Måling, verifikasjon og sluttkontroll

Målgruppe

Daglige ledere i installasjonsbedrifter, prosjektledere, saksbehandlere, baser, montører og lærlinger.

Kursinnhold

• Hva sier forskrifter og normer?
• Visuell inspeksjon
• Måling og prøving
• Bruk av måleinstrument
• Måling av kontinuitet
• Måling av isolasjonsresistansen
• Måling av kortslutningsstrømmer
• Kontroll av automatisk utkobling
• Test av jordfeilbrytere

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke