Maskinsikkerhet – heldags kurs

Kurset tar for seg relevante forskrifter og standarder for maskiner, samt praktiske oppgaver i tilknytning til disse.

 

Målgruppe

Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere

Kursinnhold

  • Regelverk og standarder for maskiner i industrielle anlegg
  • Ansvar og roller ved bygging, bruk og vedlikehold av maskiner
  • Risikovurdering og risikoreduksjon i henhold til standard ISO 12100
  • Styresystemer og elektriske installasjoner i henhold til standard NEK EN 60204-1
  • Funksjonell sikkerhet og sikkerhetsnivåer (SIL/PL)
  • Samsvarserklæring og CE-merking
  • Krav til dokumentasjon

 

Varighet

8 timer

Kursholder

Bjørn Behner

 

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke

NEK 400:2022