NEK 400 Landbruk

Ny elektroteknisk spesifikasjon

Årlig registreres det mange branner og branntilløp i driftsbygninger. Dette medfører store verditap, tunge belastninger for eier, lidelser for husdyr og tap av produksjon. Landbrukets Brannvernkomité (LBK) har gjennomført analyser som tyder på at inntil to av tre branntilløp i landbruksbygninger oppstår i el-anlegg eller el-utstyr.

Målrettet innsats for å forebygge el-branner er derfor meget viktig om denne dystre statistikken skal endres. Som et ledd i denne innsatsen er det utarbeidet en «elektroteknisk spesifikasjon» – NEK 400 landbruk.

Denne kan benyttes i tillegg til NEK 400, og har som målsetting å gi økt elsikkerhet i driftsbygninger.

Tema:

  • Forholdet mellom NEK 400 og NEK 400 landbruk
  • Noen definisjoner
  • Ytre påvirkning – Tabell 51A NEK 400
  • Soneinndeling – normal- og krevende sone
  • Maskininstallasjoner
  • Prosjektering – dokumentasjon
  • Jording/utjevning
  • Lys-, varme- og teknisk anlegg
  • Kabler og føringsveier
  • Kontroll og vedlikehold

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke