NEK 400:2022 – Oppdateringen
Sandnessjøen

 

Hvert 4. år revideres deler av NEK 400 for å tilpasses internasjonale normer og de behov som berørte bransjer har til en god og dekkende norm for elektriske installasjoner. Dessuten setter den teknologiske utviklingen og brukerne av den, krav til at elektriske installasjoner skal levere stabil strøm uansett hvilket utstyr som kobles til.

I veiledningen til Kvalifikasjonsforskriften, §5 Krav om bruk av kvalifisert personell, står det klart og tydelig: «Personellet skal være tilstrekkelig à jour med den faglige utviklingen, herunder ha kunnskap om nasjonalt regelverk og normer som er nødvendig for de arbeidsoppgaver de skal utføre»


Bransjen har nå i 4 år brukt NEK 400:2018, samtidig som den teknologiske utviklingen i verden har gått raskt fremover, derfor er det på tide at vi nå får en revidert utgave av NEK400.

NEK 400:2022 erstatter NEK 400:2018 fra og med 1.juli og dette kurset tar for seg sentrale endringer DEL 1-8.

 

Ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no dersom du ønsker dette kurset internt i din bedrift.

Skriv inn og trykk enter for å søke

NEK