Økonomi for elektrikere

Økonomi for elektrikere

Vi ser på forholdet mellom inntjening ved økt omsetning og inntjening ved redusert svinn mht tid og materiell. Hvordan sikre driften i virksomheten ved å avsette penger fra overskuddet i gode år for å sikre driften i nedgangstider. Hva er kostnadene ved fravær og svinn, betydningen av mersalg og hvordan dette påvirker resultatet i bedriften. Vi tar også for oss litt om prosjektøkonomi.

Kurset passer for elektrikere, rørleggere og lærlinger med fokus på hvordan kutt av kostnader og svinn påvirker resultatet i bedriften på en positiv måte. Vi løser oppgaver i fellesskap.

Kurset holdes internt for bedriften slik at man kan sette fokus på drift i den aktuelle virksomheten. Det blir tid til diskusjoner rundt starter på arbeidsdagen, håndtering av vareflyt og spisepauser, feil i leveranser, manglende sluttkontroll m.m.

Vi tar utgangspunkt i den enkelte bedrifts økonomi. Det lages et oppsett over sammenhengen mellom kostnader og inntekter, og hvis mulig hva kostnaden er per time.

Hvert kurs tilpasses bedriften og med stor grad av «skreddersøm».

Tallene som er utgangspunktet for kurset er hentet fra NELFO.

Varighet:

2 timer

Ta kontakt på skolen@solarnorge.no for å få tilsendt et uforpliktende tilbud.

Skriv inn og trykk enter for å søke

Kurs i Prosjektledelse