Varme arbeider sertifiseringskurs

Beskrivelse
Varme arbeider kurs er et pålagt kurs som skal sørge for at arbeidet utføres på en forsvarlig og trygg måte. Det er fastlagt klare regler for hvordan sikkerheten skal ivaretas. Kurset gir deltagerne den kunnskapen og kompetansen som trengs for å kunne følge kravene på en hensiktsmessig og enkel måte.

Målgruppe
Alle som skal utføre varme arbeider.

Kursinnhold
Varme arbeider inkluderer bruk av maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Det vil bli fokusert på kursdeltagernes hverdag og hvordan de i praksis skal forholde seg til varme arbeider. Det vil også bli fokusert på sertifikatplikten, brannteori, slokking, ansvar, farer ved varme arbeider og konsekvenser. Etter endt kurs vil deltagerne få tilsendt kompetansesertifikat som er gyldig i 5 år og som også kan brukes i Sverige, Danmark og Finland.

Pris
2600 per deltaker

  • inkluderer undervisningsmateriell og serifikat.

Praktisk slukketrening for alle kursdeltakere.
Skriftlig eksamen.

Varighet
5 timer er satt av til teoretisk undervisning, 45 minutter til eksamen og resterende tid til slukkeøvelse.

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke