Verifikasjon/sluttkontroll og jording – kombinasjonskurs

 

Jordingskurs

Kurset tar for seg planlegging av jordingssystemer, personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet.

 • Beskyttelse mot elektrisk sjokk og jordingsanlegg
 • Sikkerhetsfilosofi og utforming
 • Jordelektroder, typer og begrunnelse for valg
 • Beskyttelsesjord VS funksjonsjord
 • Utsatte og andre ledende deler, hva skal jordes?
 • Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål, tillegsutjevning

 

Verifikasjon / sluttkontroll

I denne delen av kurset legges det vekt på gjennomføring av verifikasjon/Sluttkontroll på nye og gamle anlegg i samsvar med myndighets krav til dokumentasjon og risikovurdering

 • FEL§12 og krav til verifikasjon
 • Verifikasjon visuelt
 • Bruk av instrumenter
 • Sentrale målinger
 • Måling av kortslutningsstrøm
 • Test og funksjon jordfeilbryter
 • Kontinuitetsmåling
 • Isolasjonsmåling
 • Jordelektrode og overgangsmotstand mot jord.

 

 

Er det noe du lurer på, trykk her og fyll i kontaktskjemaet.

Skriv inn og trykk enter for å søke

NEK 446:2022 fotovoltaiske solenergisystemerfra rødboka til FEL og NEK