Webinar – Elkontroll bolig


Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll og for å sikre at arbeidet er fagmessig utført.

Kurset gir deltakerne nødvendige kunnskaper for å avlegge prøve til sertifisering som kontrollør ihht. kravene i NEK 405-2.

Kursinnhold

  • Hvorfor denne sertifiseringsordningen (NEK 405-2)?
  • Krav til personell som skal sertifiseres
  • Brannstatistikk i bolig og landbruk
  • Hva sier forskrifter og normer?
  • Utførelse av brannforebyggende el-kontroll
  • Kontrollmetodikk

Varighet
Kl 09.00-15.00
Eksamen kl 15.00-16.00

 

Eksamen
Dersom du ønsker å avlegge eksamen, må du selv ta kontakt med DNV eller NEMKO for å melde deg opp.

Nemko:
personell@nemko.com

DNV GL:
personellsertifisering@dnvgl.com

Hva er webinar?

Webinar er en nettbasert presentasjon, som gjennomføres med mange deltakere. Det er akkurat det samme som et seminar/kurs, bare på nett.

Les mer om webinar her

Skriv inn og trykk enter for å søke