Webinar – Måling, verifikasjon og sluttkontroll

Målgruppe

Daglige ledere i installasjonsbedrifter, prosjektledere, saksbehandlere, baser, montører og lærlinger.

Kursinnhold

  • Hva sier forskrifter og normer?
  • Visuell inspeksjon
  • Måling og prøving
  • Bruk av måleinstrument
  • Måling av kontinuitet
  • Måling av isolasjonsresistansen
  • Måling av kortslutningsstrømmer
  • Kontroll av automatisk utkobling
  • Test av jordfeilbrytere

Skriv inn og trykk enter for å søke