Webinar – Maskinsikkerhet

Målgruppe

Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere

Kursinnhold

  • Maskindirektivet/Forskrift om maskiner/ NEK EN 60204-1
  • Hva er en maskin?
  • Hvor går grensesnittet mellom en installasjon og en maskin
  • Gjennomgang av sentrale paragrafer i Forskrift om maskiner
  • Gjennomgang av sentrale deler av NEK EN 60204-1:2018
  • Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner
  • Krav til kvalifikasjoner

Varighet
4 timer

Hva er webinar?

Webinar er en nettbasert presentasjon, som gjennomføres med mange deltakere. Det er akkurat det samme som et seminar/kurs, bare på nett.

Les mer om webinar her.

Skriv inn og trykk enter for å søke