Elkontroll bolig


Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll og for å sikre at arbeidet er fagmessig utført.

Kurset gir deltakerne nødvendige kunnskaper for å avlegge prøve til sertifisering som kontrollør ihht. kravene i NEK 405-2.

Kursinnhold

  • Hvorfor denne sertifiseringsordningen (NEK 405-2)?
  • Krav til personell som skal sertifiseres
  • Brannstatistikk i bolig og landbruk
  • Hva sier forskrifter og normer?
  • Utførelse av brannforebyggende el-kontroll
  • Kontrollmetodikk

Varighet
Kl 09.00-15.00
Eksamen kl 15.00-16.00

Instruktør
Patrick Loe, Loe Elektro Kompetanse

Eksamen
Dersom du ønsker å avlegge eksamen på kursstedet må du ta med egen PC og eksamen bestilles av den enkelte kursdeltaker gjennom DNV eller NEMKO.

Nemko: personell@nemko.com
DNV GL (Det Norske Veritas): personellsertifisering@dnvgl.com

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke

BAS kurs 2 dager