Elkontroll bolig

Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll og for å sikre at arbeidet er fagmessig utført.

Kursinnhold

  • Hvorfor denne sertifiseringsordningen (NEK 405-2)?
  • Krav til personell som skal sertifiseres
  • Brannstatistikk i bolig og landbruk
  • Hva sier forskrifter og normer?
  • Utførelse av brannforebyggende el-kontroll
  • Kontrollmetodikk

Eksamen
Det er mulig å avlegge eksamen etter kurset. Dersom du ønsker det, må du ta med egen PC. For forberedelser til eksamen og sertifisering kontakt Nemko eller DNV.

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Start typing and press Enter to search