E-læring

E-læring i Solarskolen er en skreddersydd læringsportal for elektrobransjen.

Du får:

  • Tilgang til lovpålagte kurs, som diverse FSE og FSE L med førstehjelp.
  • Du slipper å tenke på når de ansatte skal fornye lovpålagte kurs, vi gjør det for deg.
  • Et system som er enkelt å administrere, enkelt å ta i bruk for alle ansatte og som tilpasser seg alle flater.

Få tilgang til e-læring i Solarskolen, kr 750 per person!

E-læring: FSE Høyspenning

Lær om forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Forskriften erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider.

E-læring: FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

E-læring: FSE L med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

Skriv inn og trykk enter for å søke