FSE L for instruert personell med førstehjelp

Kurset vil være med på å tilfredsstille myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern, så de kan gjøre dette på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Kurset vil være med på å oppfylle bedriftens ansvar om sikkerhetsopplæring for de ansatte. Ref. Internkontrollforskriften.

Kursinnhold

  • Elsikkerhet – hvorfor så viktig?
  • Betjening av vern
  • Risikovurdering
  • Ulykker med strøm
  • Melding av ulykker
  • Bruk av verneutstyr
  • Viktigheten av å følge instrukser
  • 2 timer førstehjelp med spesiell fokus på strømskader

Kurset inkluderer ikke kartlegging og instruering ved bedriftens sikringsskap. Dette gjøres normalt av kundens huselektriker og er et krav for at personen skal kunne utnevnes til instruert personell.

Eventuelt kan kursleverandør reise ut på kundens anlegg å kartlegge faremomenter. Da vil vi i samråd med kunde fastsette hva som kan betjenes av vern/sikringer og av hvem.

Kursbevis og alle relevante dokumenter til bruk i bedriftens IK-system vil bli overlevert kursdeltager etter kurset.

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

For kurs i Namsos, følg linken under:

Kurs i Namsos

Skriv inn og trykk enter for å søke

maskinsikkerhet