Maskinforskriften

Formål med kurset
Gi innsikt i relevant maskinregelverk, valg av gode løsninger, samt sikre at dokumentasjon blir ivaretatt og riktig utført. Kurset vil videre behandle ulikt regelverk for maskiner, elektrisk utstyr, installasjoner og grensesnitt mellom disse.

Innhold

  • Hva er maskindirektivet/Forskrift om maskiner/NEK EN 60204-1?
  • Hva er en maskin?
  • Hvor går grensesnittet mellom en elektrisk installasjon og en maskin?
  • Forskrift om maskiner
  • NEK EN 60204-1
  • Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner
  • Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner

Målgruppe
Industribedrifter, elektroentreprenører, automatikere og automatikkmekanikere, saksbehandlere, elektrofagarbeidere,
rådgivende entreprenører elektro og VVS, ventilasjons- og kuldeentreprenører, tavlebyggere, maskinprodusenter og
leverandører samt brukere og mottakere av maskiner.

Varighet
6 timer

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke