Maskinsikkerhet

Målgruppe

Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere

Kursinnhold

  • Maskindirektivet/Forskrift om maskiner/ NEK EN 60204-1
  • Hva er en maskin?
  • Hvor går grensesnittet mellom en installasjon og en maskin
  • Gjennomgang av sentrale paragrafer i Forskrift om maskiner
  • Gjennomgang av sentrale deler av NEK EN 60204-1:2018
  • Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner
  • Krav til kvalifikasjoner

Varighet
1 dag

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke