Maskinsikkerhet – halvdags kurs

Kurset er et innføringskurs i regelverk som gjelder for maskiner, og tar for seg krav som gjelder ved bygging av maskiner. Viktige prinsipper rundt maskinsikkerhet, risikovurdering, kompetansebehov og dokumentasjon som må være på plass før maskiner som skal settes i drift. Innholdet skal gi deltakerne kunnskap om rollen som maskinbygger. Og ansvarsfordeling mellom maskinbygger og Installatør.

Målgruppe

Montører, lærlinger, elektroentreprenører, saksbehandlere, rådgivende ingeniører, tilsynsingeniører, elektropersonell i industrien og elektrolærere

Kursinnhold

  • Maskindirektivet/Forskrift om maskiner/ NEK EN 60204-1
  • Hva er en maskin?
  • Hvor går grensesnittet mellom en installasjon og en maskin
  • Gjennomgang av sentrale paragrafer i Forskrift om maskiner
  • Gjennomgang av oppbygning og innhold i NEK EN 60204-1:2018
  • Ombygging, endringer og vedlikehold av maskiner
  • Krav til kvalifikasjoner

 

Varighet

4 timer

Kursholder

Patrick Loe – Loe Elektro Kompetanse

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke