E-læring – FSE Høyspenning

Beskrivelse
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider. Forskriften er altså felles for både lav- og høyspenning. Videre henviser FSE til NEK EN 50110-1. Kurset gir deltakerne opplæring i ny forskrift og norm med henvisninger til endringer i forhold til dagens bestemmelser.

Målgruppe
Driftsledere, tekniske bearbeidere, montører, driftspersonell.

Kursinnhold
Etter kurset skal deltakerne kjenne de nye driftsforskriftene og være i stand til å etablere rutiner / instrukser iht de nye bestemmelsene.

Pensum for førstehjelp har fokus på livreddende tiltak for å ivareta den skadedes livsviktige funksjoner. Brann og «elektriske» skader er spesielt behandlet. Praktiske elevøvelser.

Få tilgang til e-læring i Solarskolen

Kr 750 per bruker!

Bruk skjemaet på høyre side, så tar vi kontakt for registrering av bruker.

Om e-læring i Solarskolen:

E-læring i Solarskolen er en skreddersydd læringsportal for elektrobransjen.
Læringen strekker seg fra FSE-kurs til takling av kunder, kommunikasjon på telefon og ledelse. Bruk tiden smart, spar penger på opplæring, skap mer verdi for kundene og få fornøyde ansatte.

Med e-læring i Solarskolen får du:

  • Tilgang til lovpålagte kurs, som diverse FSE og FSE L med førstehjelp.
  • I tillegg får du tilgang til Ledelse, Kommunikasjon, Teknologi, Kundehåndtering, Medarbeidersamtaler
  • Du slipper å tenke på når de ansatte skal fornye lovpålagte kurs, vi gjør det for deg.
  • Et system som er enkelt å administrere, enkelt å ta i bruk for alle ansatte og som tilpasser seg alle flater.

Skriv inn og trykk enter for å søke