Chat with us, powered by LiveChat

Nødlys

God merking og belysning av fluktveier og utganger vil redusere den nødvendige rømningstiden. Det er skiltstørrelse og kontrastforhold som bestemmer lesbarheten.

Ledelys og markeringslys – samlet nødlys – utgjør en viktig brikke i oppnåelse av forbedrede rømningsforhold, samt tilstrekkelig belysning ved strømbortfall i rømingsveiene.

Nødlys og ledesystemer er regulert gjennom;

  • Lover (Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven)
  • Forskrifter (Teknisk forskrift (TEK) og Arbeidsplassforskriften)
  • Veiledninger (VTEK – Veiledning til Teknisk forskrift)
  • Standarder (NS-EN 1838, NS 3926)
  • Publikasjoner (Lyskultur publikasjon 7)

Målgruppe
Elektropersonell (montører, faglig ansvarlig, installatører), rådgivende ingeniører (RIE, RIBr) og annet teknisk personell.

Kursinnhold:

  • Hvilke lover som ligger til grunn, og hvordan de tolkes.
  • Hvilke forskrifter skal følges, og hvor de gjelder.
  • Prosjekteringstips
  • Nødlys før, nå og i fremtiden.

Kurset vil gi inngående kunnskap i og rundt nødlys.

Varighet:
3 timer.

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Kurset holdes avholdes fysisk på Gardermoen og kjører digitalt som webinar i tillegg.

Gi beskjed ved påmelding om du ønsker å delta fysisk eller på webinar.

Skriv inn og trykk enter for å søke

NEK 400:2014