EX / ATEX grunnleggende kurs

Kurset gir en grunnleggende gjennomgang og innføring med arbeid og farer som kan oppstå i områder med eksplosjonsfarlig atmosfære.

Kurs er basert på kompetansekravene definert i NEK420A Del 1 (NEK EN 60079-14) og tilfredsstiller tilleggskompetanse i henhold til «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr» (FEK).

Kurset gir også grunnlag og kompetanse for en eventuell fremtidig IECEx CoPC (Certificate og Personnell Competence Scheme) sertifisering hos autorisert organ (CB).

Målgruppe:

Kurset henvender seg til alle faggrupper som arbeider med prosjektering/ installasjon / vedlikehold og tilsyn med landbaserte Ex-installasjoner. Kurset er også nyttig for ikke-elektropersonell som kommer i befatning med Ex-installasjoner, mekanisk installasjon og vedlikehold, beredskap, servicepersonell mm.

Kursinnhold:

 • Sentrale nasjonale forskrifter, EC-direktiver.
 • Brann og eksplosjons egenskaper relatert til brannfarlig væsker og støv.
 • Ex Soner og områdeklassifisering
 • Mekanisk utstyr for Ex områder
 • NEK420-Serien
 • Beskyttelses prinsipper og beskyttelse nivåer (EPL) Gass/støv
 • Ex Merking utstyr
 • Installasjons –og utstyrsproblematikk
 • Tennkilde kontroll
 • Dokumentasjon
 • Kort gjennomgang av inspeksjon og vedlikehold i Ex områder.


På forespørsel kan følgende temaer inkluderes.

 • Ex installasjoner for offshore IEC 61892-7 og NORSOK
 • Ex installasjoner for skip og marine IEC 60092-serien.
 • Elektriske installasjoner i områder med lagring og tilvirkning av eksplosiver.

 

Varighet:
2 dager – kl 09.00-16.00 begge dager
Lunsj inkludert

Skriv inn og trykk enter for å søke

maskinsikkerhet