Chat with us, powered by LiveChat

NEK 399 og boliginstallasjoner

Ny NEK 399 (planlagt lansering våren 2018) kommer med nye krav som omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. I NEK 400-8-823 omhandler prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger og for valg av elektrisk utstyr for slike installasjoner.

  • Direkte måling av elforbruket (overbelastningsvern til og med 80 A)
  • Tilknytningspunkt hvor overbelastningsvernet til bygget ligger over 80 A og opp til og med 1250 A
  • Tilknytningspunkt hvor overbelastningsvernet ligger over 1250 A
  • Fordelingssystemer
  • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
  • Beskyttelse mot overstrømmer
  • Beskyttelse mot overspenninger
  • Krav til andre spesielle installasjoner (del 8)

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke