NEK 399 og boliginstallasjoner

Ny NEK 399 (planlagt lansering våren 2018) kommer med nye krav som omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. I NEK 400-8-823 omhandler prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger og for valg av elektrisk utstyr for slike installasjoner.

  • Direkte måling av elforbruket (overbelastningsvern til og med 80 A)
  • Tilknytningspunkt hvor overbelastningsvernet til bygget ligger over 80 A og opp til og med 1250 A
  • Tilknytningspunkt hvor overbelastningsvernet ligger over 1250 A
  • Fordelingssystemer
  • Beskyttelse mot elektrisk sjokk
  • Beskyttelse mot overstrømmer
  • Beskyttelse mot overspenninger
  • Krav til andre spesielle installasjoner (del 8)

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Skriv inn og trykk enter for å søke