Webinar – Arbeid under spenning (lavspenning)


Personell som skal arbeide under spenning skal ha tilstrekkelig opplæring i dette og arbeidet skal utføres etter anerkjente metoder og relevante arbeidsprosedyrer. 

Kursinnhold:

  • Sentrale paragrafer i FSE forskriften
  • Arbeidsmetoder  AUS / nær ved
  • Planlegging av arbeid
  • Personbeskyttelse og anleggsbeskyttelse (verne og sikkerhets utstyr)
  • Vedlikehold, oppbevaring og kontroll av verne- og sikkerhets utstyr.

Varighet:
3 timer

Kurset kan kombineres med FSE kurs hvis ønskelig.

Ta kontakt dersom med skolen@solarnorge.no du ønsker kurset internt i din bedrift.

Hva er webinar?

Webinar er en nettbasert presentasjon, som gjennomføres med mange deltakere. Det er akkurat det samme som et seminar/kurs, bare på nett.

Les mer om webinar her

Skriv inn og trykk enter for å søke