EL og installasjon

Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filter by Custom Post Type
Filter by Kategorier
Kurs
Med datoer
På forespørsel
Nettbasert

Se som liste

BAS kurs 2 dager

Bas kurset tar for seg utvikling, opplæring og bevisstgjøring om basens sentrale posisjon med fokus på lederskap, økonomi og daglige utfordringer

Blåsing av fiber

Ett grunnleggende kurs for å kunne utføre installasjon av blåsefiber i nettverk (rør struktur) i bakken på en sikker måte.

E-læring: FSE Høyspenning

Lær om forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Forskriften erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider.

E-læring: FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

E-læring: FSE L med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

EKOM – NEK 700

Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er NKOM opptatt av kvalitet i alle typer EKOM nett.

Elkontroll bolig

Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Lær å forebygge, oppdage og utbedre elektriske feil.

Elkontroll næring

Lær om bakgrunn og krav til NEK 405, legg et godt grunnlag og forbered deg til å avlegge eksamen for å bli sertifisert i henhold til NEK 405. Kurset er ikke lovpålagt

EX / ATEX grunnleggende kurs

Ex/Atex-kunnskaper gir større sikkerhet. Perfekt for elektropersonell og andre som er i kontakt med eksplosjonsfarlige områder.

FEL og NEK 400:2018 – dagskurs

Lær hvordan FEL og NEK 400 henger sammen og hvor man skal gå for å finne de gode løsningene som tilfredsstiller forskrift og norm.

FSE Høyspenning

Lær om forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Forskriften erstatter tidligere sikkerhetsforskrift for høyspenningsarbeider.

FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

FSE L med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

FSE L og FSE H med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lav og høyspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

Grunnkurs videoovervåkning

Få en grunnleggende forståelse for valg og bruk av utstyr til et basis videoovervåknings- anlegg.

Jordings-og utjevningskurs

Lær mer om riktig utførelse av jordingsanlegg, personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet

KNX Basic Course

Sertifiseringskurs godkjent av KNX Association som avsluttes med eksamen.
Gir tilstrekkelig med kunnskap til å arbeide med KNX.

Kontrakts- og entreprisekurs for el-entreprenører

Lær om kontrakts- og entrepriserettslige sider ved et elektroprosjekt.

Liftkurs

Lær om sikker bruk av personløfter, øk din kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, og unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Liftkurs – Mo i Rana

Lær om sikker bruk av personløfter, øk din kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, og unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Måling, verifikasjon og sluttkontroll

Ikke bruk unødvendig mye tid på sluttkontrollen. Lær om normer og forskrifter, lær om måling og kontroll, og bli mer effektiv på sluttkontroll.

Medisinske områder

Lær om tilleggskrav til den som jobber med elektriske installasjoner i medisinske områder, slik som sykehus, tannlegekontor, alders- og sykehjem.

NEK 399 og boliginstallasjoner

NEK 399:2017 kom i 2017 med nye krav som omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett.

NEK 400 Landbruk-Ny elektroteknisk spesifikasjon

Kurset tar for seg tilleggskravene i NEK 400 landbruk og bakgrunnen for dem

NEK 400:2018

Oppdatere deltagerne på de viktigste endringene som trer i kraft medio 2018 og hvilke overgangsordninger myndighetene tilbyr.

NEK 400:2022 – Oppdateringen

Oppdater deg på de nyeste endringene i NEK 400 som trer i kraft fra og med 1. juli 2022.

NEK 400:2022 – Oppdateringen – Sandnessjøen

Oppdater deg på de nyeste endringene i NEK 400 som trer i kraft fra og med 1. juli 2022.

NEK 446:2022 – Fotovoltaiske solenergisystemer

Kurs som gir deg god innføring i NEK 446:2022 (dokumentasjon av solcelleanlegg) og viktige byggetekniske regler og dokumentasjonskrav.

Nødlys

Dette kurset gir inngående kunnskap i og rundt nødlys, bl.a hvilke forskrifter som skal følges og prosjekteringstips.

Offentlige anskaffelser

Lær om regelverket for anskaffelse i offentlig sektor. De mest sentrale problemstillingene blir belyst med praktiske eksempler.

Sveising av fiber

Grunnleggende kurs med sertifisering for de som skal utføre sveising av fiber utendørs og innendørs.

Vanderbilt ACT Pro – Innføringskurs

Grunnleggende innføring i prosjektering og idriftsettelse av adgangskontroll løsninger.

Varme arbeider sertifiseringskurs

Lær om gjeldende krav til sikkerhet for varmearbeid og ivareta de offentlige kravene på en enkel, effektiv og hensiktsmessig måte.

Verifikasjon/sluttkontroll og jording – kombinasjonskurs

Kombinasjonskurs på jordingssystemer, personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet. Samt gjennomføring av verifikasjon/Sluttkontroll.

Webinar – Arbeid under spenning (lavspenning)

Personell som skal arbeide under spenning skal ha tilstrekkelig opplæring i dette og arbeidet skal utføres etter anerkjente metoder og relevante arbeidsprosedyrer. 

Webinar – EKOM – NEK 700

Samfunnet har blitt avhengig av at kommunikasjon til enhver tid fungerer, derfor er NKOM opptatt av kvalitet i alle typer EKOM nett.

Webinar – Elkontroll bolig

Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektrisitet og bruken av elektrisk utstyr. Lær å forebygge, oppdage og utbedre elektriske feil.

Webinar – Elkontroll næring

Forberedende kurs for deg som ønsker å bli sertifisert elkontrollør på næringsbygg.

Webinar – FEL og NEK 400:2018

Lær hvordan FEL og NEK 400 henger sammen og hvor man skal gå for å finne de gode løsningene som tilfredsstiller forskrift og norm.

Webinar – FSE L for instruert personell med førstehjelp

Tilfredsstiller myndighetenes minstekrav for den som skal betjene sikringer og motorvern på en forsvarlig måte.

Webinar – FSE L med førstehjelp

Sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg med førstehjelp. Opplæring skal gjennomføres hver 12. måned.

Webinar – Installasjoner i medisinske områder

Lær om tilleggskrav ved elektriske installasjoner i medisinske områder, slik som sykehus, tannlegekontor, alders- og sykehjem.

Webinar – Jording

Riktig utførelse av jordingsanlegg er viktig for personsikkerhet, driftsikkerhet og brannsikkerhet.

Webinar – Måling, verifikasjon og sluttkontroll

Ikke bruk unødvendig mye tid på sluttkontrollen. Dette er kurset for de som ønsker å bli mer effektive på sluttkontroll.

Webinar – NEK 400:2018

Oppdatere deltagerne på de viktigste endringene som trer i kraft medio 2018 og hvilke overgangsordninger myndighetene tilbyr.

Webinar – Varme arbeider sertifiseringskurs

Lær om gjeldende krav til sikkerhet for varmearbeid og ivareta de offentlige kravene på en enkel, effektiv og hensiktsmessig måte.

Skriv inn og trykk enter for å søke